Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia konanej dňa 27.3.2009

adminKlub

Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia konanej dňa 27.3.2009 Výročnú členskú schôdzu otvorila tajomníčka Dáša Šuleková oboznámením zúčastnených s programom schôdze:1. prezentácia účastníkov2. činnosť a hospodárenie klubu3. zmeny v stanovách a zmena sídla klubu4. zmeny vo výbore klubu5. správa DK SKJ6. Diskusia Prítomní členovia jednohlasne vyjadrili súhlas s týmto programom. 1. Prezentácia účastníkov Prítomní členovia podľa priloženej … Čítať viac

Udeľovanie titulu Coursingový víťaz

adminKlub

Titul Coursingový víťaz Slovenskej republiky udeľuje Dostihová komisia Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len DK SKJ) na základe vyhodnotenia výsledkov z bodovacích podujatí. Nasledujúce coursingové podujatia sú bodovacie pre súťaž o titul Coursingový víťaz SR. 1.       27.5.2006, Majstrovstvá Slovenska – CACT, Dostihová dráha Petržalka, RHS 2.       23.7.2006, Grand Prix Bratislava – CACIL, CACT, Dostihová dráha Petržalka, RHS 3.       1.10.2006, Memoriál MVDr. … Čítať viac

Zápisnica z 29.6.2006

adminKlub

Prítomní:Daša Belunkova, Dana Macejová, Erika Latečková, Zuzana Mikusova, Ivana Vojteková, Martin Dian,  Vlasto Vojtek, Ratmír Mozolák, Martin Latečka, Noro Doležílek, Dodo Kaffka, Zdeněk Kutlach   1,  Prítomní schválili s pripomienkami personálne obsadenie organizačného výboru akcie GRAND PRIX Bratislava 2006 2, Z dôvodu odstúpenia p. Brezovského z funkcie pokladník bola schválená do uvedenej funkcie p. Juli Doležílková 3, p. Vlasto Vojtek … Čítať viac

Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia konanej dňa 13.5.2006

adminKlub

Výročnú členskú schôdzu otvoril predseda klubu p. Kutlach oboznámením zúčastnených s programom schôdze: 1. prezentácia účastníkov2. činnosť a hospodárenie klubu3. zmeny v stanovách a zmena sídla klubu4. zmeny vo výbore klubu5. správa DK SKJ Prítomní členovia jednohlasne vyjadrili súhlas s týmto programom. 1. Prezentácia účastníkov Prítomní členovia podľa priloženej prezenčne listiny 2. Činnosť a hospodárenie klubuSprávu a plán činnosti na ďalšie obdobie … Čítať viac

Udeľovanie titulu Dostihový víťaz

adminKlub

Dostihový víťaz je titul, ktorý sa udeľuje v každom plemene za celý predchádzajúci rok. Víťazí psík, ktorý počas daného roku získal najviac bodov podľa hodnotenia: DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR 1.Národný dostih v SR (pokiaľ bude dostihová dráha) i v zahraničí: Finále : 6 – 1 bodov 2. Medzinárodné a majstrovské dostihy v SR i v zahraničí:Finále : 12 – 7 bodov … Čítať viac

Prihláška do klubu

adminKlub

Všetky dole uvedené doklady zašlite na adresu: coursing@coursing.sk Rodokmeň prosím pošlite naskenovaný, platbu môžete uskutočniť aj internetbankingom. 1) vyplňte si prihlášku do klubu 2) ak máte psa s PP pošlite aj kópiu rodokmeňa 3) členské pre členov klubu vo výške 20 EUR + príp. dobrovoľný príspevok uhradiť na účet 1432 530 851 / 0200, VÚB, Bratislava-centrum. Prosím uveďte do správy … Čítať viac