Úhrada členského poplatku na rok 2024

adminAktuality, Poplatky

Podpis formulára

Členovia z minulého obdobia: Platia 16 eur na úče IBAN:SK44 0200 0000 0014 3253 0851 Prosím uveďte do správy pre príjemcu meno a priezvisko člena klubu! VS: 2024 Noví členovia: Vyplňte prosím prihlášku a uhraďte členské vo výške 20 eur (prvý rok) na účet 1432530851/0200 (IBAN SK44 0200 0000 0014 3253 0851), VÚB, Bratislava-centrum. Prosím uveďte do správy pre príjemcu … Čítať viac

Prihláška do klubu RHS

Ivan PadejČlenstvo

Všetky dole uvedené doklady zašlite na adresu: zdenka_b@centrum.sk Rodokmeň prosím pošlite naskenovaný, platbu môžete uskutočniť aj internetbankingom. 1) vyplňte si prihlášku 2) ak máte psa s PP pošlite aj kópiu rodokmeňa 3) členské pre nových členov klubu vo výške 20 EUR + príp. dobrovoľný príspevok uhradiť na účet 1432530851/0200 (IBAN SK44 0200 0000 0014 3253 0851), VÚB, Bratislava-centrum. Prosím uveďte … Čítať viac

Výbor klubu

adminKlub

Predsedníčka klubu: Ing. Daša Šuleková PhD. Podpredsedníčka klubu Mgr. Dana Macejová PhD. Členka výboru pre financie: Ing. Zdenka Bočáková Kontrolná a revízna komisia: Ing. Ivan Pádej – predseda Katarína Chupeková – členka Miroslav Žikavský – člen

Členský bonus pre rok 2015

Ivan PadejAktuality, Členstvo

Členský bonus pre rok 2015 bol výborom RHS schválený nasledovne: A. Pokiaľ člen klubu RHS absolvoval minimálne 2 preteky (coursing alebo dostihy) v sezóne 2015, ktoré usporiadal klub RHS, získa v sezóne 2016 50% zľavu zo štartovného poplatku na 1. psa na jeden pretek klubu RHS podľa ľubovoľného výberu. B. Pokiaľ člen klubu RHS absolvoval všetky preteky v sezóne 2015, … Čítať viac

Členský bonus pre rok 2016

Ivan PadejAktuality, Členstvo

Členský bonus pre rok 2016 bol výborom RHS schválený nasledovne: A. Pokiaľ člen klubu RHS absolvuje minimálne 2 preteky (coursing alebo dostihy) v sezóne 2016, ktoré usporadúva klub RHS, získa v sezóne 2017 50% zľavu zo štartovného poplatku na 1. psa na jeden pretek klubu RHS podľa ľubovoľného výberu. B. Pokiaľ člen klubu RHS absolvuje všetky preteky v sezóne 2016, … Čítať viac

Poplatky platné od 1.1.2016

Ivan PadejČlenstvo, Poplatky

Členský poplatok (od 1. 1. 2016) Členský poplatok uhradený v termíne do 1.3. – 20 € nový člen, 16 € člen registrovaný už v predchádzajúcom roku. Členský poplatok uhradený 1.3. – 30.4. – jednotne 20 € pre všetkých členov Noví záujemcovia, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do klubu po 30.4. uhradia 10 € ako členské pre daný rok a zároveň uhradia … Čítať viac

Zasadnutie členskej schôdze RHS 2015

Ivan PadejAktuality, Klub

Vážení členovia klubu RHS! Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 18. 10. 2015 o 10:00 hod. v Lietavskej Lúčke, Na Sihoti 265/8. Program schôdze: Zhodnotenie práce a výsledkov klubu RHS za posledný rok. Stratégia a vízia klubu na nasledujúce obdobie. Voľba členov výboru RHS. Kalendár plánovaných podujatí RHS … Čítať viac

Poplatky

adminKlub

Poplatky   Členské Uhradené do 15.3. Uhradené od 16.3. radoví členovia 16,- € 20,- € noví členovia 20,- € 20,- € študenti od 15r.  – 18r. 8,- € 10,- € aktívni* darcovia krvi** 8,- € 10,- € *aktívny darca = ten, ktorý bol od r.2014 aspoň 1-krát na odbere krvi **treba doložiť kópiu preukazu darcu Členské uhrádzajte na účet 1432 530 … Čítať viac

Zápisnica z MIMORIADNEJ členskej schôdze klubu RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS konanej dňa 23.11.2014

adminKlub

Zápisnica z MIMORIADNEJ členskej schôdze klubu RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS konanej dňa 23.11.2014 v Lietavskej Lúčke pri Žiline Prítomní: viď prezenčná listina Program: 1. Otvorenie; schválenie programu; voľba zapisovateľa a overovateľov 2. Rozšírenie výboru o člena pre nechrty, člena pre sponzoring a o regionálnych zástupcov a pokladníkov; voľba členov nového výboru; voľba členov kontrolnej a revíznej komisie 3. Schválenie … Čítať viac