Výbor klubu

adminKlub

Predsedníčka klubu:
Ing. Daša Šuleková PhD.
Podpredsedníčka klubu
Mgr. Dana Macejová PhD.
Členka výboru pre financie:
Ing. Zdenka Bočáková
Kontrolná a revízna komisia:
Ing. Ivan Pádej – predseda
Katarína Chupeková – členka
Miroslav Žikavský – člen