Úhrada členského poplatku na rok 2024

adminAktuality, Poplatky

Podpis formulára

Členovia z minulého obdobia: Platia 16 eur na úče IBAN:SK44 0200 0000 0014 3253 0851 Prosím uveďte do správy pre príjemcu meno a priezvisko člena klubu! VS: 2024 Noví členovia: Vyplňte prosím prihlášku a uhraďte členské vo výške 20 eur (prvý rok) na účet 1432530851/0200 (IBAN SK44 0200 0000 0014 3253 0851), VÚB, Bratislava-centrum. Prosím uveďte do správy pre príjemcu … Čítať viac

Poplatky platné od 1.1.2016

Ivan PadejČlenstvo, Poplatky

Členský poplatok (od 1. 1. 2016) Členský poplatok uhradený v termíne do 1.3. – 20 € nový člen, 16 € člen registrovaný už v predchádzajúcom roku. Členský poplatok uhradený 1.3. – 30.4. – jednotne 20 € pre všetkých členov Noví záujemcovia, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do klubu po 30.4. uhradia 10 € ako členské pre daný rok a zároveň uhradia … Čítať viac