Poplatky platné od 1.1.2016

Ivan PadejČlenstvo, Poplatky

Členský poplatok (od 1. 1. 2016) Členský poplatok uhradený v termíne do 1.3. – 20 € nový člen, 16 € člen registrovaný už v predchádzajúcom roku. Členský poplatok uhradený 1.3. – 30.4. – jednotne 20 € pre všetkých členov Noví záujemcovia, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do klubu po 30.4. uhradia 10 € ako členské pre daný rok a zároveň uhradia … Čítať viac