Úhrada členského poplatku na rok 2024

adminAktuality, Poplatky

Podpis formulára

Členovia z minulého obdobia:
Platia 16 eur na úče IBAN:SK44 0200 0000 0014 3253 0851
Prosím uveďte do správy pre príjemcu meno a priezvisko člena klubu!
VS: 2024

Noví členovia:
Vyplňte prosím prihlášku a uhraďte členské vo výške 20 eur (prvý rok) na účet 1432530851/0200 (IBAN SK44 0200 0000 0014 3253 0851), VÚB, Bratislava-centrum.
Prosím uveďte do správy pre príjemcu meno a priezvisko člena klubu!
VS: 2024