Členský bonus pre rok 2015

Ivan PadejAktuality, Členstvo

Bonus grunge rubber stamp on white, vector illustration

Členský bonus pre rok 2015 bol výborom RHS schválený nasledovne:

A. Pokiaľ člen klubu RHS absolvoval minimálne 2 preteky (coursing alebo dostihy) v sezóne 2015, ktoré usporiadal klub RHS, získa v sezóne 2016 50% zľavu zo štartovného poplatku na 1. psa na jeden pretek klubu RHS podľa ľubovoľného výberu.

B. Pokiaľ člen klubu RHS absolvoval všetky preteky v sezóne 2015, ktoré usporiadal klub RHS (pri chrtoch coursing aj dostihy), získa v sezóne 2016 100% zľavu zo štartovného poplatku na 1. psa na jeden pretek klubu RHS podľa ľubovoľného výberu.

Podmienky uplatnenia členského bonusu:

Členský bonus bude uplatnený pri preukázaní sa štartovaním, resp. umiestnením vo výsledkovej tabuľke v požadovanom počte pretekov. Ako doklad slúži dostihová/coursingová licencia, v ktorej je zapísaný požadovaný počet absolvovaných pretekov. Členský bonus sa viaže na majiteľa, nie na psa a je neprenosný.  50% a 100% zľava nie je kombinovateľná, tzn. že majiteľ pri absolvovaní všetkých pretekov stráca možnosť využitia 50% zľavy a môže tak uplatniť len 100% zľavu z poplatku. Zľavu nie je možné zameniť za hotovosť, a ani ju využiť ako zľavu na iné druhy poplatkov (členské, tréningy, licenčné behy, atď…). Podmienkou tiež je, že majiteľ psa musel byť v roku 2015 riadnym členom klubu RHS. Zľava bude započítaná po predložení licencie pri platbe štartovného na mieste preteku.