Udeľovanie titulu Coursingový víťaz

adminKlub52 Comments

Titul Coursingový víťaz Slovenskej republiky udeľuje Dostihová komisia Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len DK SKJ) na základe vyhodnotenia výsledkov z bodovacích podujatí.

Nasledujúce coursingové podujatia sú bodovacie pre súťaž o titul Coursingový víťaz SR.

1.       27.5.2006, Majstrovstvá Slovenska – CACT, Dostihová dráha Petržalka, RHS

2.       23.7.2006, Grand Prix Bratislava – CACIL, CACT, Dostihová dráha Petržalka, RHS

3.       1.10.2006, Memoriál MVDr. Danice Kocúrovej – CACT, Dostihová dráha Petržalka, RHS

Udelenie titulu Coursingový víťaz SR je podmienené:

1. Získaním najväčšieho počtu bodov v jednej sezóne v seriáli bodovacích coursingov o titul Coursingový víťaz SR, ktorý pre každý rok vypisuje DK SKJ.

2. Aby bol pes zaradený do súťaže, musí mať platný dobeh najmenej v dvoch bodovacích coursingoch poriadaných klubom RHS.

3. Podklady pre DK SKJ zabezpečí, vyhotoví a predloží klub RHS.

4. DK SKJ po predložení podkladov vyhodnotí výsledky pre každé plemeno a pohlavie.  Následne oficiálne vyhlási víťazov za príslušný rok.

5. Po udelení titulu Coursingový víťaz SR, majiteľ psa predloží Dostihovú knihu na DK SKJ kde mu bude získaný titul zapísaný do dokladu, ktorý slúži ako podklad pre zápis do Preukazu o pôvode psa.

6. Bodovací systém pre udelenie titulu Coursingový víťaz SR: všetky podujatia sú bodované spôsobom 15 – 1 1.miesto – 15 b., 2.miesto – 13 b., 3.miesto – 11 b., 4.miesto – 9 b., 5.miesto – 8 b., 6.miesto – 7 b., 7.miesto – 6 b., 8.miesto – 5 b., 9.miesto – 4 b., 10.miesto – 3 b., 11.miesto – 2 b., 12.miesto – 1 b.,ďalšie miesta – 0 b.

7. Pri rovnosti bodov je rozhodujúci počet lepších umiestnení.

8. Dostihová komisia SKJ si vyhradzuje právo za výnimočných okolností titul Coursingový víťaz SR neudeliť.

Komentáre

52 Comments on “Udeľovanie titulu Coursingový víťaz”

 1. Pingback: generic sildenafil at walmart

 2. Pingback: real money casino online

 3. Pingback: buying ed pills online

 4. Pingback: cialis 20mg

 5. Pingback: generic viagra reviews

 6. Pingback: buy viagra online

 7. Pingback: viagra discount

 8. Pingback: online casino games real money

 9. Pingback: casino games online

 10. Pingback: casino online games

 11. Pingback: casino

 12. Pingback: new cialis

 13. Pingback: cialis buy

 14. Pingback: cialis generic

 15. Pingback: cialis 5 mg

 16. Pingback: single deck blackjack online for money

 17. Pingback: empire casino online

 18. Pingback: new jersey approved online casinos

 19. Pingback: casino online gambling

 20. Pingback: CafeCasino

 21. Pingback: cialis 5 mg

 22. Pingback: viagra prescription

 23. Pingback: pay day loans

 24. Pingback: cash payday

 25. Pingback: loan online

 26. Pingback: casino games

 27. Pingback: online casinos

 28. Pingback: viagra cheap

 29. Pingback: casino online slots

 30. Pingback: big fish casino online

 31. Pingback: order levitra

 32. Pingback: vardenafil online

 33. Pingback: levitra price

 34. Pingback: Real cialis online

 35. Pingback: canada pharmacy

 36. Pingback: ed pills online

 37. Pingback: best ed pills

 38. Pingback: otc ed pills

 39. Pingback: cheap viagra

 40. Pingback: viagra for sale

 41. Pingback: viagra 100mg

 42. Pingback: buy cialis canada

 43. Pingback: prices of cialis

 44. Pingback: cialis generic name

 45. Pingback: cialis 10mg

 46. Pingback: cialis generic name

 47. Pingback: Buy pfizer viagra

 48. Pingback: Viagra next day

 49. Pingback: buy cialis canada

 50. Pingback: cialis 20mg

 51. Pingback: cialis 10mg

 52. Pingback: Discount viagra online

Pridaj komentár