Zápisnica z 29.6.2006

adminKlub

Prítomní:
Daša Belunkova, Dana Macejová, Erika Latečková, Zuzana Mikusova, Ivana Vojteková, Martin Dian,  Vlasto Vojtek, Ratmír Mozolák, Martin Latečka, Noro Doležílek, Dodo Kaffka, Zdeněk Kutlach

 

1,  Prítomní schválili s pripomienkami personálne obsadenie organizačného výboru akcie GRAND PRIX Bratislava 2006

2, Z dôvodu odstúpenia p. Brezovského z funkcie pokladník bola schválená do uvedenej funkcie p. Juli Doležílková

3, p. Vlasto Vojtek oznámil neúčasť nominovaného rozhodcu pre akciu GRAND PRIX Bratislava  – Dominic De La Belle

4, DK SKJ schválila pre akciu GRAND PRIX Bratislava udeľovanie titulu CACT

5, DK SKJ schválila zmeny vo Vykonávacich predpisoch k dostihovému poriadku FCI

6, DK SKJ schválila dostihovú dráhu – pieskový ovál – „Ivanka pri Nitre“ s pripomienkami (bezpečnostné parametre dráhy). DK SKJ určí správcovi dráhy – p. Mozdíkovi termín pre odstránenie uvedených nedostatkov  

7, Na základe schválenia dostihovej dráhy DK SKJ schôdza RHS schválila na návrh p. Mozoláka zodpovednosť za organizáciu Majstrovstiev Slovenska v prospech  správcu dráhy v Ivanke pri Nitre p. Mozdíkovi. Uvedeným preberá všetky záväzky prislúchajúce k organizácii MS 2006 p. Mozdík. Racing Hounds Slovakia ruší termín MS 2006 zo svojho kalendára akcii pre rok 2006.

 

V Bratislave 29.06.2006                                                Zdeněk Kutlach