Udeľovanie titulu Dostihový víťaz

adminKlub243 Comments

Dostihový víťaz je titul, ktorý sa udeľuje v každom plemene za celý predchádzajúci rok. Víťazí psík, ktorý počas daného roku získal najviac bodov podľa hodnotenia:

DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR
1.Národný dostih v SR (pokiaľ bude dostihová dráha) i v zahraničí:
Finále : 6 – 1 bodov

2. Medzinárodné a majstrovské dostihy v SR i v zahraničí:
Finále : 12 – 7 bodov

3. MS + ME :
20 – 1 (1. – 20. miesto)

Do celkového hodnotenia sa započítava:

 • 8 najlepších výsledkov (5)*
 • minimálny počet absolvovaných dostihov je 4 (4 pre málopočetné plemená, 3 pre ostatných)*

  Pri rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok.

  Vysvetlenie k bodu 2.:
  Za majstrovský dostih sú považované iba zemské majstrovstvá (štátu) za rok 2004 (Majstrovstvá SR)
  V zahraničí – národné a medzinárodné zemské majstrovstvá konkrétneho štátu. (napr. Majstrovstvá Rakúska, Maďarska, Nemecka…)

 • Pridaj komentár