Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia konanej dňa 13.5.2006

adminKlub48 Comments

Výročnú členskú schôdzu otvoril predseda klubu p. Kutlach oboznámením zúčastnených s programom schôdze:

1. prezentácia účastníkov
2. činnosť a hospodárenie klubu
3. zmeny v stanovách a zmena sídla klubu
4. zmeny vo výbore klubu
5. správa DK SKJ

Prítomní členovia jednohlasne vyjadrili súhlas s týmto programom.

1. Prezentácia účastníkov
Prítomní členovia podľa priloženej prezenčne listiny

2. Činnosť a hospodárenie klubu
Správu a plán činnosti na ďalšie obdobie predniesli p. Kutlach a p. Šuleková.
Klub RHS v roku 2006 finančne podporil darom 10.000 Sk Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice pre povodňou postihnutú dostihovú dráhu, na ktorej sa v minulých rokoch konali aj Majstrovstvá Slovenska.
V najbližších týždňoch by mal doraziť z USA ďalší navijak pre coursing, ktorý bude mať aj možnosť použitia nekonečného zajaca.
Klub RHS navrhuje DK SKJ pre rok 2006 nových kandidátov na rozhodcov pre dostihy a coursing:
N.Doležilek, D.Macejová, L.Csoglei, J.Kadnárová

3. Zmeny v stanovách a zmena sídla klubu
Zmeny v stanovách podľa prílohy Stanovy klubu RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS
Zmena adresy na: Sídlo klubu: adresa predsedu klubu Zdeněk Kutlach, Cabanova 19, 84102 Bratislava
Hlasovanie:
za:10, proti:0, zdržalo sa:0 prítomných

4. Zmeny vo výbore klubu

Členovia DK SKJ za RHS
Martin Latečka
Norbert Doležílek

Hlasovanie:
za:10, proti:0, zdržalo sa:0 prítomných
Pokladník
Peter Brezovský
za:10, proti:0, zdržalo sa:0 prítomných

Člen výboru pre plemená mimo X.skupiny FCI
Jana Kadnárová
za:9, proti:0, zdržalo sa:1 prítomných

Technický referent
Martin Latečka
za:10, proti:0, zdržalo sa:0 prítomných

Revízna komisia
Petráková Ivana
Polčičová Pavlína
Macejová Dana
za:10, proti:0, zdržalo sa:0 prítomných

Výbor klubu bude pracovať v nasledujúcom období v zložení:
Predseda: Zdeněk Kutlach
Tajomník: Dáša Šuleková
Členovia DK SKJ: Martin Latečka, Norbert Doležílek(zastupiteľnosť, spolu 1 hlas v DK SKJ)
Pokladník: Peter Brezovský
Člen výboru pre plemená mimo X.skupiny FCI: Jana Kadnárová
Technický referent: Martin Latečka
Revízna komisia: Petráková Ivana, Polčicová Pavlína, Macejová Dana

5. Správa DK SKJ
Podobne ako Medzinárodná kynologická federácia FCI má svoju komisiu pre riadenie športovej činnosti chrtov CdL (Commission de Levrier), tak aj jednotlivé národné zväzy zastúpené v FCI majú svoju dostihovú komisiu pre riadenie športovej činnosti chrtov v rámci svojej pôsobnosti. V SR je to DK SKJ, kde majú zastúpenie svojim delegátom kluby zaoberajúce sa chovom a športovou činnosťou chrtov.  DK SKJ sa skladá zo zástupcov klubov kde delegát za RHS je pán Martin Latečka a delegát za KCHCH je pán Ing. Jozef Kaffka, predsedom je pán Ratmír Mozolák. DK SKJ okrem svojej riadiacej činnosti keď schvaľuje a povoľuje športové podujatia, koordinuje ich termíny podľa požiadaviek klubov, vytvára termínový kalendár domácich podujatí, prideľuje podujatiam zadávanie čakatelstva na šampióna CACT, tvorí a koordinuje s CdL pravidlá či už pre dostihy tak aj pre coursing, prispôsobuje ich domácim podmienkam, oboznamuje s novinkami z CdL kluby, prostredníctvom SKJ komunikuje s FCI, taktiež robí služby pre kluby a ich jednotlivých členov. Vydáva doklady dostihovú knihu, dostihovú licenciu, tréningové karty mladých, prostredníctvom DK sa obracajú členovia klubov na národný zväz so žiadosťami o vydanie certifikátu pre pracovnú triedu, robí výpisy vynikajúcich výsledkov v dokladoch pre potreby zápisu do Preukazu o pôvode psa a pod. DK sa stará aj o to, aby bol dostatok rozhodcov, ich školenie, skúšky a kvalifikáciu, DK tiež určuje rozhodcov, ktorí jediní sú oprávnení robiť merania chrtov pre potreby športovej činnosti. DK sa stará vo všeobecnosti aby aj v prípade nefunkčnosti klubov bola zabezpečená možnosť pre záujemcov vykonávať športovú činnosť chrtov. DK SKJ je  kompetentná vykonávať svoju činnosť, vyjadrovať sa a slúžiť výhradne pre potreby klubov a členov zastrešených pod národným zväzom a FCI.

Komentáre

48 Comments on “Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia konanej dňa 13.5.2006”

 1. Pingback: buy generic viagra

 2. Pingback: casino slot

 3. Pingback: doubleu casino

 4. Pingback: buying cialis online safely

 5. Pingback: generic cialis reviews

 6. Pingback: sildenafil citrate

 7. Pingback: sildenafil 100mg

 8. Pingback: non prescription viagra

 9. Pingback: casino gambling

 10. Pingback: online casino real money us

 11. Pingback: online slots real money

 12. Pingback: online casinos usa

 13. Pingback: cialis to buy

 14. Pingback: generic for cialis

 15. Pingback: cialis internet

 16. Pingback: LuckyCreek

 17. Pingback: cialis 5 mg

 18. Pingback: online internet casinos

 19. Pingback: delia mccallum

 20. Pingback: cialis generic

 21. Pingback: party casino online nj

 22. Pingback: hollywood casino online real money

 23. Pingback: viagra cost

 24. Pingback: cash loan

 25. Pingback: payday advance

 26. Pingback: instant loans

 27. Pingback: cialis generic

 28. Pingback: slot games

 29. Pingback: pala casino online

 30. Pingback: canadian viagra

 31. Pingback: caesars casino online

 32. Pingback: slots online

 33. Pingback: order vardenafil

 34. Pingback: levitra

 35. Pingback: generic cialis online

 36. Pingback: pharmacy online

 37. Pingback: erectile dysfunction medication

 38. Pingback: mens erection pills

 39. Pingback: top ed pills

 40. Pingback: cialis coupon

 41. Pingback: cheap cialis

 42. Pingback: Viagra in usa

 43. Pingback: Buy viagra com

 44. Pingback: where to buy cialis

 45. Pingback: cialis

 46. Pingback: cialis cost

 47. Pingback: viagra cialis

 48. Pingback: Buy generic viagra

Pridaj komentár