Disidentské zápisy

adminDCK SKJ

V záujme jednotného postupu národného zväzu Slovenskej kynologickej jednoty a jej dostihovej komisie pri riešení zápisov cudzími, disidentskými organizáciami do dokladov vydávaných DK SKJ, bolo prijaté toto uznesenie.• Doklady vydané DK SKJ je možné používať výhradne len na podujatiach konaných podľa pravidiel FCI a u poriadateľov, ktorí sú členmi FCI.• Na podujatiach schválených a povolených DK SKJ je oprávnený štart iba s … Čítať viac

Oznam od CdL o zmene pravidiel ohľadom psov z registra

adminDCK SKJ

Tel.:++49 (0)202 / 471627 Fax:++49 (0)202 / 477609Martin Haas, Schulweg 85, D-42349 Wuppertal E-Mail: haas-cdl@arcor.de  Martin Haas Delegierte der Cdl Präsident der C d L Delegates of CdL Schulweg 85 Délégués de la CdL 42349 Wuppertal 04.02.2006   Änderung der Durchführungsbestimmungen für FCI – Meisterschaften durch die FCIChanges of the regulations for championship events of FCI of FCI board Liebe Delegierte,dear delegates,chers … Čítať viac