Žiadosť o priznanie titulu

adminKlubový šampión RHS

Žiadosť o priznanie titulu RHS klubový šampión výkonu v doc súbore 

Vyplnenú žiadosť prosím pošlite na e-mail: coursing@coursing.sk alebo prineste na niektorú klubovú akciu. K žiadosti je potrebné predložiť aj dostihovú knihu so zapísanými výsledkami.

Žiadosť o priznanie titulu RHS klubový šampión výkonu  

Chrt:
Meno  
Plemeno   Dátum narodenia  
Pohlavie   Tetovanie / číslo čipu  
PK a číslo zápisu v PK   Číslo dostihovej licencie  
Majiteľ:
Meno a priezvisko  
Adresa  
e-mail   Telefón (mobil)  
Prehľad podujatí, na ktorých sa chrt umiestnil v 1/3 štartujúcich:
Dátum Názov podujatia a miesto konania Umiestenie Počet psov na štarte
FCI Majstrovstvá sveta alebo Európy:
       
Medzinárodné CACIL dostihy alebo coursingy:
       
       
Národné CACT (alebo medzinárodné CACIL) dostihy alebo coursingy:
       
       

             Povinné prílohy:   kópia dostihovej knihy                           V ………………………… dňa ………………..                                 podpis majiteľa ……………………………..