Zápisnica DK SKJ zo dňa 29.06.2006

adminDCK SKJ

Prítomní: za RHS Martin Latečka, za KCHCH Jozef Kaffka, predseda DK SKJ Ratmír Mozolák

Hostia: Zdenek Kutlach, Vlastislav Vojtek, Iveta Vojteková, Martin Dian, Zuzana Mikušová, Dana Macejová,
            Norbert Doležílek 

• Dostihová komisia schválila spôsobilosť dostihovej dráhy v Ivánke pri Nitre.
• Prerokovala a schválila zmeny vo vykonávacích predpisoch k DP FCI.
• DK schválila zmenu vo vykonaní licenčných skúšok. Platí od 1.1.2007.
• Vzala na vedomie vzdanie sa RHS termínu Majstrovstiev SR v prospech NDGK.
• Výnimočne a mimoriadne schválila požadované termíny podujatí pre NDGK. Podujatia boli schválené a povolené vzhľadom na iba nedávno dokončenú stavbu dostihovej dráhy v Ivánke pri Nitre. Podujatia sú povolené na národnej úrovni.
• DK s ohľadom na začiatok činnosti odpustila klubu NDGK poplatky.
• DK sa spoločne s vedením RHS zaoberala prípravou medzinárodného coursingu CACIL 23.7.2006

Ratmír Mozolák
predseda DK SKJ