Vzor tlačiva Plnej moci

adminAktuality

Vážení členovia RHS,
     ak sa nemôžete zúčastniť mimoriadnej schôdze klubu konanej dňa 2.6.2018 v Banskej Bystrici, môžete splnomocniť ktoréhokoľvek člena RHS, aby Vás zastupoval prostredníctvom tohto vzoru tlačiva Plnej moci. Stačí si ho vytlačiť, vyplniť, podpísať a oskenovanú kópiu zaslať mailom na adresu vybor@coursing.sk
S pozdravom
Ing. Radovan Bočák
predseda RHS