UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2007 V COURSINGU KONANÝCH V DŇOCH 22./23. SEPTEMBRA 2007

adminAktuality

Oznamujem všetkým záujemcom o účasť na coursingových Majstrovstvách Európy 2007, že na Dostihovú komisiu SKJ prišlo oficiálne vypísanie podujatia. Z uvedeného vyplýva, že majiteľ psa musí zaslať do 06. 08. 2007 záväznú písomnú prihlášku na adresu predsedu DK SKJ (Ratmír Mozolák, Rázusovo nábr. 4, 81102 Bratislava 1) spolu s kópiou preukazu o pôvode psa, dostihovej knihy (posledné dve podujatia bez diskvalifikácie), potvrdenie o členstve v klube a tiež poplatok za štart 25.-€ za každého psa. Výber reprezentantov vykoná DK a prostredníctvom SKJ nominuje equipu a jej vedúceho. Majitelia psov budú o výsledku informovaní.

 Propozície  Dopingová kontrola