UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2007 KONANÝCH V DŇOCH 01./02.SEPTEMBRA 2007

adminAktuality

Oznamujem všetkým záujemcom o účasť na dostihových Majstrovstvách Európy 2007, že na Dostihovú komisiu SKJ prišlo oficiálne vypísanie dostihov. V prípade záujmu o reprezentáciu je potrebné, aby majiteľ psa zaslal do 23. 07. 2007 záväznú písomnú prihlášku na adresu predsedu DK SKJ (Ratmír Mozolák, Rázusovo nábr. 4, 81102 Bratislava 1) spolu s kópiou preukazu o pôvode psa, dostihovej knihy (posledné dva čisté dostihy), potvrdenie o členstve v klube a tiež poplatok za štart 20.-€ za každého psa. Výber reprezentantov vykoná DK a prostredníctvom SKJ nominuje reprezentačnú equipu a jej vedúceho. Majitelia psov budú o výsledku informovaní.

 Propozície  Dopingová kontrola