Uzávierka prihlášok Grand Prix 2015 – Entry Deadline Grand Prix 2015

adminAktuality

Grand_Prix_Senica_2015

Upozorňujeme, že uzávierka prihlášok na Grand Prix 2015 je v stredu 29.7.2015 o 20:00 hod.

Please note that the entry deadline for Grand Prix 2015 is Wednesday, 29/07/2015 at 20:00.