TERMÍNY MERANÍ 2008

adminAktuality

Vzhľadom na mnohé otázky smerované jednotlivými majiteľmi chrtov na DK SKJ by som chcel uviesť veci na správnu mieru. Majitelia chrtov sú združení v kluboch a tam by mali predkladať návrhy a riešiť svoje problémy. Ak to presiahne kompetencie klubu, obráti sa tento klub cez svojho delegáta na DK SKJ, ktorá sa tým bude zaoberať. DK SKJ zatiaľ žiadny podnet z klubu nedostala. Konkrétne pri termínoch meraní sa musí vychádzať z toho, kde a na ktorej akcii budú merací rozhodcovia prítomní, aby bolo možné vytvoriť skupinu potrebnú na oficiálne meranie. Termíny meraní na tento rok sú presne takýmito termínmi. V zásade sa nebránime ani iným, špeciálnym termínom na meranie, ktoré by DK SKJ vyhlásila, len si treba uvedomiť, že v tom prípade by musel majiteľ meraného chrta znášať aj finančné náklady pre troch ľudí (cestovné, stravné, za výkon služby) s tým spojené a museli by byť aj merací rozhodcovia a vedúci protokolu na ten termín k dispozícii. To by bolo vecou ďalšieho rokovania a nie je isté, či by aj takýto termín vyhovoval konkrétnemu majiteľovi. Čo sa týka otázok samotného priebehu, tak na meranie sa netreba dopredu hlásiť, stačí prísť na miesto, vyhladať a prihlásiť sa u niektorého z meracích rozhodcov. Merať sa bude priebežne ako sa budú majitelia hlásiť medzi 10,00 až 15,00 hod. Merať sa bude podľa predpisu popísaného v Medzinárodnom dostihovom poriadku FCI. Majiteľ chrta si musí priniesť so sebou na meranie tréningovú kartu, kde sa výsledky merania zapíšu.

Ratmír Mozolák
predseda DK SKJ