TERMÍNY AKCIÍ 2012

adminAktuality

Podujatia 2012 chrty:
17.-18.3.2012 – CACIL, CACT coursing, Žilina
20.5.2012 – CACIL, CACT dostihy, Majstrovstvá Slovenska, Rábapatona
4.8.2012 – CACIL, CACT coursing, Majstrovstvá Slovenska, Bratislava

október 2012 – pretek pre svorky, Bratislava

Podujatia pre nechrty 2012:
21.1. 2012 – Cena snehovej kráľovnej, Žilina
október 2012 – Majstrovstvá Slovenska, Bratislava