Rozcvička pred športovými výkonmi

adminRady a návody

ROZCVIČENIE PSA PRED ŠPORTOVÝM VÝKONOM (Warm-Up)

Aj keď sa potreba rozcvičovať psy pred športovým výkonom pomaly dostáva do povedomia kynologickej verejnosti, stále ešte nezastáva svoje pevné miesto v tréningovej a pretekárskej rutine väčšiny psovodov. Často sú psy rozcvičované len pred dôležitými pretekmi alebo na tréningovom sústredení. Na lokálnych pretekoch či pri bežnom tréningu sa na rozcvičku stále zabúda, alebo jednoducho na ňu nie je vôľa či čas. Mnohí psovodi, aj keď si uvedomujú dôležitosť rozcvičky, nevie, ako ju správne previesť.

 

Prečo je rozcvičenie psa tak dôležité?

Rozcvička a zahriatie pohybového aparátu pomáha predchádzať športovým zraneniam, pozitívne ovplyvňuje výkonnosť a zlepšuje výsledky dosiahnuté v tréningu. Počas rozcvičky sa zvyšuje srdcová a dychová frekvencia na hodnoty potrebné k podaniu požadovaného výkonu. Dochádza k výdatnejšiemu prekrveniu tkanív (svalov, mozgu), vďaka čomu sa zlepšuje zásobenie týchto tkanív kyslíkom a urýchľuje sa odvod odpadných látok metabolizmu. Pri rozhýbaní kĺbov sa zlepšuje viskozita („mazacia schopnosť“) kĺbnej tekutiny a elesticita chrupaviek a väzov, čo znižuje riziko ich poškodenia. V zahriatych svaloch prebieha kontrakcia a relaxácia rýchlejšie a energia k tomu potrebná je využívaná omnoho ekonomickejšie. Pri vyššej teplote vo svale dochádza tak isto k jednoduchšiemu uvoľňovaniu kyslíku z krvi a  rýchlejšiemu prenosu nervových impulzov, čo zlepšuje reaktivitu a opäť znižuje riziko poškodenia. Nezanedbateľným faktorom je tiež psychická príprava psa na nasledujúci výkon.

Pre dosiahnutie správného efektu by rozcvička mala trvať minimálne 15 minút, pretože až potom dochádza k maximálnemu zahriatiu a prekrveniu tkanív.

 

Ako psa správne rozcvičiť?

Počas rozcvičky by sme sa mali zamerať na nasledujúce body:

–          postupne zvyšovať intenzitu pohybu z kľudu smerom k maximálnemu výkonu

–          využívať prostriedky pozitívnej motiváce

–          využívať pohybové cvičenia, ktoré psa cielene pripravia na konkrétny fyzický výkon

–          využívať psychické cvičenia k aktivácii sústredenia

 

Čoho sa pri rozcvičke vyvarovať?

Nenaháňajte psa za loptičkou alebo iným aportom! Aportovanie je pre väčšinu športujúcich psov veľká zábava, nespĺňa však žiadne z vyššie uvedených kritérií (snáď okrem pozitívnej motivácie). Rýchle šprinty psa iba vyčerpávajú a nekontrolované skoky a brzdenie zvyšuje riziko vzniku poranenia. Táto aktivita tiež vôbec neprispieva k sústredenosti psa a psychickej príprave na následnú prácu.

Neťahajte psa na vodítku proti jeho vôli a nenúťte ho do cvikov, ktoré sú mu nepríjemné! Aby sa svaly a kĺby pri rozcvičke správne rozhýbali, musí byť pes motivovaný a v psychickej pohode. Správna motivácia je veľmi dôležitý faktor ovplyvňujúcí výsledok vašeho športového výkonu.

Vyhnite sa príliš dlhej alebo príliš intenzívnej rozcvičke! Takáto rozcvička by bola kontraproduktívna a pes by bol unavený ešte pred samotným tréningom/pretekom.

 

Cviky, ktoré môžete využiť k rozcvičeniu psa

–          chôdza a klus na vodítku – slúží k rozhýbaniu kĺbov, zvýšeniu dychovej a tepovej frekvencie, zahriatiu a prekrveniu svalov a celkovej aktivácií organizmu; pohyb by mal byť uvoľnený a pravidelný, na prevesenom vodítku bez ťahania

–          pohyby hlavou do strán (za pamlskom) – rozhýbanie krčnej chrbtice a pretiahnutie svalov krku a pletenca hrudníkovej končatiny

–          poklona; natiahnutie dohora za hračkou alebo pamlskom (panáčkovanie) – pretiahnutie svalov okolo chrbtice

–          „high-five“ (zdvíhanie paciek) – rozhýbanie lakťa, ramena a svalov v oblasti lopatky

–          krúženie okolo psovoda; otočky okolo vlastnej osi; slalom okolo nôh psovoda – rozhýbanie chrbtice, koordinácia pohybu a rovnováha

–          cúvanie – aktivácia zadných končatín, koordinácia pohybu

–          preťahovanie o hračku – aktivácia svalov pozdĺž chrbtice, POZOR NA SPRÁVNU TECHNIKU PRI PREŤAHOVANÍ!!! Pes by mal mať všetky štyri končatiny zapreté o zem a mal by sám aktívne hračku ťahat a to smerom od zeme nahor. Psovod by sa mal vyhnúť prudkým pohybom hračkou do strán či hore a dole. Absolútne tabu je zavesenie psa na hračku či dokonca jeho točenie vo vzduchu!

–          chôdza cez kavalety – celkové rozhýbanie organizmu, aktivácia rovnováhy

–          pasívna mobilizácia jednotlivých kĺbov – aktivácia plného rozsahu pohybu

–          strečing – predĺženie svalov, príprava na intenzívnu prácu

–          motivačné cvičenia; cviky na koncentráciu – hry ako napr.: ťahanie o hračku, drž-pusť, rýchle zmeny smeru, go-down, fixovanie pohľadom, „nose touch“…

–          krátke rozbehy; rozskákanie – aktivácia rýchlej kontrakcie a reaktivity svalov

 

Príklad rozcvičkovej rutiny pre prípravu na agility parkúr:

Trvanie: 15-20 minút

  1. Chôdza a klus na vodítku, 5-10min. Psa vedieme na prevesenom vodítku uvoľneným tempom, najprv po rovnej línii, potom na kruhu o priemere cca 3-5m, striedavo 10 kruhov na obidve strany. Tempo postupne zvyšujeme od kroku, cez klus až nakoniec po ľahký cval.
  2. Dynamické preťahovacie cvičenia. Môzeme využiť nasledujúce cviky: pohyby hlavou za pamlskom, poklona, panáčkovanie, „high-five“ cvičenia, obchádzanie psovoda, otočky okolo vlastnej osi, slalom okolo nôh psovoda. Každý cvik zopakujeme tri až pät krát. Pohyby pri cvičení by mali byť plynulé a nie príliš rýchle.
  3. Pasívna mobilizácia jednotlivých kĺbov v plnom rozsahu pohybu a strečing. Pri tejto manipulácii je nevyhnutné, aby bol pes uvoľnený a spolupracoval. Pokiaľ sú mu mobilizácia a strečing nepríjemné, radšej tento krok rozcvičky vynechajte.
  4. Aktivačné cvičenia: cúvanie, preťahovnie sa o hračku, chôdza cez kavalety, krátke rozbehy, rozskákanie. Celková aktivácia by nemala trvať dlhšie ako 5 minút.
  5. Môžeme zopakovať strečing hlavných svalových skupín.
  6. Cvičenia pre zlepšenie koncentrácie.
  7. Chôdza na vodítku pre udržanie zahriatych svalov v pohybe až do momentu štartu. Na tréningu je dôležité udržovať psa v pohybe aj medzi jednotlivými behmi. Pre tento účel môžeme taktiež využiť špeciálne oblečky (Back on Track), obzvlášť v zime alebo u starších a krátkosrstých psov.

 

Cool-Down

Vybehanie a vychodenie psa po záťaži je z hľadiska prevencie zranenia rovnako dôležité ako samotná rozcvička. Dochádza predovšetkým k aktívnemu vyplavovaniu odpadových látok metabolizmu zo svalov, postupnému zníženiu dychovej a tepovej frekvencie na kľudovú hodnotu a k pozvolnému zníženiu teploty vo svaloch. Tak isto klesá hladina adrenalínu v krvi, vďaka čomu  dochádza k celkovému uvoľneniu organizmu a obnoveniu psychickej pohody potrebnej k efektívnemu odpočinku. Športovný výkon je pre psa veľmi silný emocionálny zážitok a pokiaľ momenty nasledujúce bezprostredne po ňom strávite spoločne so svojim psom, prispeje to tak isto k zlepšeniu a upevneniu vašeho vzájomného vzťahu.

Vybehanie a vychodenie vykonávame bezprostredne po výkone, na vodítku, po dobu 15-20 minút (bez ohľadu na dĺžku trvania  samotnej záťaže). Následne môžeme aplikovať strečing pre obnovenie dĺžky a štruktúry svalov.

 

Pre časopis Psí sporty napísala MVDr. Helena Potfajová
Sibra – centrum veterinárnej medicíny, www.sibra.sk

www.sibra.sk
vytazeni.jpg

hra.jpg krk.jpg motivace.jpg okolo.jpg otocka.jpg packy.jpg poklona.jpg