Publikovaný nový národný poriadok pre dostihy a coursing

adminPravidlá a predpisy

paragraf
Na stránke DCK SKJ je publikovaný nový národný poriadok pre dostihy a coursing.
Vo vlastnom záujme si naštudujte body, ktoré sa Vás týkajú!
Veľká zmena je napríklad pri plnení licenčných skúšok! Odteraz sa plnia len v SR!
Cit. Bod 1.6 ods.5
DCK SKJ uznáva tréningové behy a licenčné skúšky v dostihoch vykonané aj na
zahraničných dráhach. Musia však byť zapísané v slovenskej tréningovej knižke. Licenčné
skúšky na coursing sa môžu vykonávať iba na území Slovenskej republiky, a to len klubom
v pôsobnosti DCK SKJ.