Profily rozhodcov na ESTERHÁZY de GALANTA CUP 2022

adminAktuality

rozhodcovia

Profily rozhodcov Esterházy de Galanta Cup:
10.9.2022 Racing Hounds Slovakia

Marie Willo (Fínsko) – chovateľka talianskych chrtíkov v CHS Kurnous. V tejto chovateľskej stanici sa narodilo viacero európskych a svetových dostihových a coursingových šampiónov a medailistov. V chrťom športe pôsobí ako rozhodkyňa a organizátorka podujatí vo Fínsku.

Milka Petrovská (Slovensko) – dlhoročná členka výboru klubu RHS, ako rozhodkyňa coursingu a dostihov pôsobí od r. 2009. dlhoročná organizátorka coursingov v Žiline. Venuje sa plemenu sloughi, úspešne reprezentovala klub aj Slovensko na mnohých podujatiach, v reprezentácii Slovenska pôsobí od r. 2007 (prvé ME v coursingu s účasťou Slovenska)

Peter Dömény (Slovensko) – V coursingovom prostredí pôsobí od r. 2007, v klube RHS pôsobil vo viacerých funkciách. Venuje sa hlavne plemenu barzoj, účastník mnohých majstrovstiev Európy.

Esterházy de Galanta Cup judge’s profiles:
September 10th, 2022 Racing Hounds Slovakia

Marie Willo (Finland) – breeder of Italian Greyhounds at Kurnous kennel. Several European and World racing and coursing champions and medallists were born in this kennel. In sighthound sport, she works as a judge and event organizer in Finland.

Milka Petrovská (Slovakia) – a long-time member of the RHS club committee, coursing and racing judge since 2009. Coursing organizer in Žilina. She is working with Sloughis, successfully represented the club and Slovakia at many events, and has been active in the Slovak national team since 2007 (the first coursing EC with the participation of Slovakia)

Peter Dömény (Slovakia) – He has been working in the coursing environment since 2007; he worked on a committee in the RHS club for many years. He mainly worked with Borzois and participated in many European Championships.