Pravidlá získania dostihovej a coursingovej licencie

adminPravidlá a predpisy48 Comments

Zdroj: DCK SKJ

1. Záujemci o licenčné skúšky si vyžiadajú tréningovú knižku vo svojom klube alebo na DCK.
2. Po splnení licenčných skúšok zašlú tréningovú kartu s výsledkom merania (u plemien kde sa vyžaduje meranie – vipety a talianske chrtíky), kópiu Preukazu o pôvode registrátorovi dostihových a coursingových licencií, ktorý vydá po splnení ďaľších podmienok (vek, zápis v nár. reg. atď.) dostihovú knihu s licenciou.
3. Pes musí pred licenčnými skúškami absolvovať minimálne 3 tréningové behy, ktoré musia byť zapísané v tréningovej knižke.
4. Licenčné skúšky pozostávajú z absolvovania jedného čistého sólobehu a troch čistých spoločných behov. V rámci jedného dňa je možné vykonať u toho istého psa maximálne dva licenčné behy.
5. Behy musia byť vykonané na dvoch rôznych dráhach.
6. Splnenie skúšok podlieha posúdeniu a schváleniu hlavným rozhodcom podujatia, ktorý to vyznačí v tréningovej knižke.
7. DCK uznáva licenčné skúšky vykonané aj na zahraničných dostihových dráhach.
8. Pes smie mať iba jednu dostihovú licenciu podľa štátnej príslušnosti resp. trvalého pobytu majiteľa. Pri zmene štátnej príslušnosti majiteľa platí jeho nová, posledná licencia a predchádzajúca je automaticky neplatná, s ktorou nesmie pretekať.
9. Pre psov, pre ktorých sú predpísané merania určila DCK, meracích rozhodcov ktorí jediní sú oprávnení vykonávať merania psov pre účely slovenských dostihových licencií. Iné merania sú neplatné.
10. Pri nadobudnutí psa, slovenským majiteľom, s cudzou licenciou krytou FCI, vydá DCK na požiadanie majiteľom, po predložení pôvodnej licencie a Preukazu o pôvode, slovenskú dostihovú licenciu. U psov podliehajúcich meraniu je povinné nové meranie u nás určenými rozhodcami.
11. V prípade nadobudnutia psa s licenciou, ktorá nie je krytá FCI, musí takýto pes vykonať licenčné skúšky v súlade s predpismi FCI, ako je uvedené v bode 4.

Zašlite mailom alebo poštou:

Tréningovú knižku
Preukaz o pôvode

mailová adresa:
dck@skj.sk

vybavuje: Ing. Slavomíra Božiková

poštová adresa:
Ing. Slavomíra Božiková
Tesáre 344
956 21 Jacovce

tréningová karta – 2 €
licencia – 10 €
poštovné v SR – 3 €

Zdroj: Racing Hounds Slovakia

Komentáre

48 Comments on “Pravidlá získania dostihovej a coursingovej licencie”

 1. Pingback: viagra online usa

 2. Pingback: cheap generic viagra online

 3. Pingback: buy cialis pills

 4. Pingback: viagra price

 5. Pingback: viagra dosage

 6. Pingback: casino slot

 7. Pingback: slots online

 8. Pingback: gambling casino

 9. Pingback: sildenafil citrate

 10. Pingback: new cialis

 11. Pingback: generic for cialis

 12. Pingback: generic cialis

 13. Pingback: online casinos usa

 14. Pingback: internet casino blackjack

 15. Pingback: best online casino uk

 16. Pingback: best real money online casinos

 17. Pingback: play online casino real money

 18. Pingback: cialis 5 mg

 19. Pingback: How PhenQ Works

 20. Pingback: ISBN Plus

 21. Pingback: cash payday

 22. Pingback: installment loans

 23. Pingback: payday loans online

 24. Pingback: online slots real money

 25. Pingback: casino slots gambling

 26. Pingback: viagra canada

 27. Pingback: free slots

 28. Pingback: parx casino online

 29. Pingback: levitra pills

 30. Pingback: levitra for sale

 31. Pingback: vardenafil pill

 32. Pingback: cialis visa

 33. Pingback: Viagra or cialis

 34. Pingback: canadian pharmacy

 35. Pingback: online canadian pharmacy

 36. Pingback: canadian pharmacy

 37. Pingback: gnc ed pills

 38. Pingback: best non prescription ed pills

 39. Pingback: top erection pills

 40. Pingback: online pharmacy viagra

 41. Pingback: cialis from canada

 42. Pingback: is there a generic cialis available?

 43. Pingback: Buy viagra us

 44. Pingback: How to get some viagra

 45. Pingback: cialis coupon walmart

 46. Pingback: cialis 10mg

 47. Pingback: cialis black

 48. Pingback: Levitra vs viagra

Pridaj komentár