Pravidlá pre používanie náhubkov na národnych coursingoch

adminAktuality

FCI skupina 10: náhubky sú povinné pre všetky plemená okrem plemena 200 – Piccolo Levriero Italiano Náhubky musia zodpovedať modelom uznaným FCI, Príloha 7.3 Medzinárodného poriadku pre dostihy a coursing 

Ostatné plemená: náhubky sú povinné pre plemená všetkých FCI skupín, okrem FCI skupiny 9, na ktorú sa vzťahuje samostatný odsek

FCI skupina 9: náhubky nie sú povinné, okrem plemien 192 – Kromfohlander, 209 – Tibetian Terrier a 172 Pudel – veľký a stredný. Pre tieto 3 plemená sú náhubky povinné

Psy bez preukazu pôvodu a krížence: povinné náhubky