Pozvánka na Trophy 2011 v Marcheggu – CACIL dostih

adminAktuality

OGV ARH-Marchegg Vás pozýva na Trophy 2011 so zadávaním CACIL pre chrtov. Na národnej úrovni môžu bežať všetky národné triedy chrtov. Budú aj sólobehy pre chrtov s aj bez licencie.

Propozície