Pozvánka na Grand Prix v coursingu 2011 – CACIL, CACT

adminAktuality

Sample Image

30.4.2011 sa uskutoční GRAND PRIX 2011 v coursingu so zadávaním CACIL, CACT, ktoré sa uskutočnia v Žiline – Rosine. Uzávierka prihlášok je 20.4.2011. Propozície a online prihlášku nájdete v sekcii "Termíny", alebo v nasledujúcej tabuľke:

GRAND PRIX 2011 (coursing, CACIL, CACT) will take place at Žilina – Rosina on April 30 2011. Entry Deadline on April 20 2011. You can find the registration form in section “Dates” or in the below table:

30.04.2011

GRAND PRIX 

CACIL, CACT COURSING

Žilina – SK

Propozície

Propositions

Prihláška

Entry Form

Zoznam

Registry

 Mapa

Sample Image

 Map

Nasledujúci odstavec sa týka len psov, ktorí majú záujem získať titul CACIL, R-CACIL a nemá vplyv na získanie titulu CACT, R-CACT a samotný štart na coursingu:
Hodnotenie z výstavy pre zisk CACIL / R-CACIL – Od veku 15 mesiacov musí pes získať ohodnotenie z výstavy najmenej "veľmi dobrý" v triede mladých (cez 15 mesiacov) – otvorenej – medzitriede – pracovnej – a v triede šampiónov a to od dvoch rozdielnych rozhodcov pri dvoch rôznych medzinárodných výstavách pod patronátom FCI bez ohľadu na počet prihlásených. Najmenej jedno z týchto dvoch hodnotení musí pes získať pred udelením prvého titulu CACIL. Posudok z výstavy o získanom hodnotení musí byť pripojený k prihláške na dostih alebo coursing (Kópiu posudku z medzinárodnej výstavy stačí odovzdať v deň coursingu pri prezentácii). Kópia rodokmeňa so zapísanou známkou nepostačuje. Neposkytnutie posudku vylučuje psa z oprávnenia k získaniu titulu CACIL a R-CACIL.

Next paragraph is relevant only to those who wish to compete for the CACIL and R-CACIL titles and does NOT EFFECT the possibility to obtain the titles CACT, R-CACT or the participation on the coursing itself:
Dog show merits – In addition, at the minimum age of 15 months, the dog must have earnd a grading not lower than "very good", in junior (over 15 months) – open – intermediate – working – champion classes, under two diffrent judges, at two international shows under the patronage of FCI irrespective of number of entries. At least one of these two qualifications must be obtaind before the first "certificat d´aptitude au championnat international de lévriers" (CACIL) which is taken into consideration for the title of "Champion international de course". Proof of the qualifikations obtained have to be attached to the racing or coursing entry form (The copy of the document with results from an international show needs to be presented during the line-up on the day of the coursing event). A copy of the dog’s pedigree with written results only will not be considered sufficient. By failing to provide evidence of these qualifications, the dogs are not eligible for the CACIL and R-CACIL.