Poriadok pre súťaž Krása a výkon

adminAktuality212 Comments

Poriadok pre súťaž Krása a výkon

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 

1. Tento poriadok upravuje podmienky súťaže „Krása a výkon“ (ďalej len „súťaž“) tak, aby akcia konaná pod patronátom Slovenskej kynologickej jednoty na území Slovenskej republiky mala jednotný a dôstojný ráz.

2. Súťaž organizuje Racing Hounds Slovakia v spolupráci so Slovenským Klubom Chovateľov Chrtov spravidla raz ročne.

3. Súťaž organizovaná súkromnými osobami a inými kynologickými a nekynologickými organizáciami nebude DK SKJ schválená.

4. Kategóriou na účely tohto poriadku rozumieme výlučne:

a) výstavu uvedenú v kalendári SKCHCH pre daný kalendárny rok,

b) skúšku z výkonu, ktorou rozumieme coursing alebo dostih uvedený v kalendári RHS pre daný kalendárny rok.

5. Súťaž slúži najmä na komplexné zhodnotenie výsledku chovu psov jednotlivých plemien, a tým prispieva k povzbudeniu záujmu o chov a držbu psa.

 

 

Čl. II

Kategórie súťaže

1. Súťaž pozostáva z kategórií definovaných v čl. I ods. 4 písm. a) a b) tohto poriadku v pomere jedna výstava a jedna skúška z výkonu (coursing alebo dostih).

2. Súťaž môže byť aj kombinovaná, tzn. môže pozostávať z kategórií definovaných v čl. I ods. 4 písm. a) a b) tohto poriadku, a to v rozsahu jedna výstava, jeden coursing a jeden dostih.

3. Termíny kategórií, z ktorých bude súťaž pozostávať sa dohodnú medzi RHS a SKCHCH do 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roku.

4. Za prípravu, zabezpečenie a priebeh výstavy zodpovedná výlučne jej usporiadateľ, ktorým je SKCHCH, pričom sa riadi výstavným poriadkom.

5. Za prípravu, zabezpečenie, priebeh coursingu a dostihu zodpovedá výlučne jej usporiadateľ, ktorým je RHS, pričom sa riadi dostihovým a coursingovým poriadkom.

6. Termíny kategórií v rámci súťaže budú zverejnené včas na internetovej stránke usporiadateľa.

 

 

Čl. III

Priebeh súťaže

 

1. Súťažiť sú oprávnené všetky plemená chrtov (skupina č. 10) a plemená zo skupiny č. 5 (platí len pre plemená Cirneco dell’ Etna, Faraónsky pes, Ibizský podenko, Kanársky podenko, Portugalský podenko), ktoré sa zúčastnili všetkých kategórií, z ktorých súťaž pozostáva:

a) výstava – chrt sa prihlási len do jednej triedy, a to triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, čestnej alebo víťazov,

b) skúška z výkonu – chrt sa zúčastní coursingu / dostihu.

2. Jedinec musí úspešne dokončiť všetky kategórie, z ktorých súťaž pozostáva. Za úspešne dokončenú kategóriu sa považuje:

a) výstava – získanie posudku so zadanou známkou minimálne dobrý,

b) skúška z výkonu – získanie umiestnenia. Jedinci, ktorí sú v dôsledku zranenia v prvom kole dostihu alebo coursingu na návrh veterinára vyradení, je priznané úspešné dokončenie kategórie a jedinec získa umiestnenie podľa počtu bodov získaných v prvom kole.

3. Jedincom sa za výsledky z výstavy prideľujú body nasledovne:

 

Ocenenie na výstave

KV

V1 + CAC*

V2 + R-CAC** alebo V1 bez CAC

V2

V

VD1

VD

D

Body

10

7

6

5

4

3

2

1

*v triede čestnej a víťazov sa za ocenenie V1 udeľuje 7 bodov

**v triede čestnej a víťazov sa za ocenenie V2 udeľuje 6 bodov

 

4. Jedincom sa za výsledky zo skúšky z výkonu prideľujú body nasledovne:

Na štarte:

1 pes

2 psy

3 psy

4 psy

5  psov

6  psov

7  psov

8  psov

9  psov

10  psov

Umiestnenie:

1. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

8 b

9 b

10 b

2. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

8 b

9 b

3. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

8 b

4. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

5. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

6. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

7. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

8. miesto

1 b

2 b

3 b

9. miesto

1 b

2 b

10. miesto

1 b

*Ak je na štarte viac ako 10 psov, psi umiestnení na 11. mieste a nižšom získajú 1 bod.

 

5. V rámci jednej kategórie musí jedinec získať minimálne 1 bod. Získané body z jednotlivých kategórií sa sčítavajú.

6. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v skúške z výkonu.

7. Pri rovnosti bodov v kombinovanej súťaži definovanej v čl. II ods. 2 rozhoduje lepšie umiestnenie v tej skúške z výkonu, ktorá bola uskutočnená v poradí druhá.

 

Čl. IV

Udelenie titulu

 

1. Víťaz pre krásu a výkon + rok získania titulu – udeľuje sa jedincovi, ktorý získal najvyšší počet bodov.

2. Pre získanie titulu musí jedinec definovaný v čl. IV ods. 1 získať minimálne 5 bodov, ináč mu titul nebude udelený.

3. Jedinec, ktorý získa za hodnotenie na výstave 0 bodov, sa o titul nemôže uchádzať.

4. Titul sa môže zapísať do rodokmeňa. Zápis vykoná usporiadateľ súťaže.

5. Titul sa udeľuje v rámci plemena zvlášť pre suky a zvlášť pre psy v prípade, ak na coursingu alebo dostihu súťažia samostatne. Ak sa v rámci plemena súťaží v tzv. mixe, udeľuje sa len jeden titul pre obe pohlavia.

6. Titul sa udeľuje aj v kategórii „šprintér“. Uvedené platí len pre whippety a talianske chrtíky.

Komentáre

212 Comments on “Poriadok pre súťaž Krása a výkon”

 1. Pingback: digoxin 0.25 mg prices

 2. Pingback: terbinafine usa

 3. Pingback: argumentative essay on business ethics

 4. Pingback: personal essay help

 5. Pingback: write my essay online cheap

 6. Pingback: research based elementary writing programs

 7. Pingback: cheap assignment writing service

 8. Pingback: viagra 25 mg precio en farmacia

 9. Pingback: viagra 50mg

 10. Pingback: propranolol 80 mg generic

 11. Pingback: azathioprine 25mg without a prescription

 12. Pingback: buy female viagra

 13. Pingback: buy cialis

 14. Pingback: sumatriptan 50 mg australia

 15. Pingback: isosorbide 30 mg united states

 16. Pingback: glipizide 10mg cost

 17. Pingback: why did zithromax needed to be added to the gonorrhea treatment

 18. Pingback: hoe kom ik aan viagra pillen

 19. Pingback: where can you get viagra from

 20. Pingback: alendronate 70 mg uk

 21. Pingback: cqpgpzre

 22. Pingback: etodolac 400 mg cost

 23. Pingback: estradiol without a prescription

 24. Pingback: erythromycin 250mg cost

 25. Pingback: permethrin nz

 26. Pingback: amitriptyline without a doctor prescription

 27. Pingback: venlafaxine 37.5 mg nz

 28. Pingback: buy viagra online carolina

 29. Pingback: bisacodyl 5 mg tablet

 30. Pingback: doxycycline 100mg coupondoxycycline australia

 31. Pingback: phenytoin 100mg generic

 32. Pingback: fluconazole cheap

 33. Pingback: cheapest acetazolamide 250 mg

 34. Pingback: cheapest divalproex

 35. Pingback: carvedilol 3.12 mg without prescription

 36. Pingback: where to buy prochlorperazine

 37. Pingback: clozapine 50mg coupon

 38. Pingback: canadian generic viagra review

 39. Pingback: clindamycin tablet

 40. Pingback: loratadine nz

 41. Pingback: citalopram nz

 42. Pingback: cefuroxime uk

 43. Pingback: clonidine medication

 44. Pingback: buy irbesartan

 45. Pingback: order anastrozole

 46. Pingback: order donepezil

 47. Pingback: where to buy leflunomide 20 mg

 48. Pingback: meclizine prices

 49. Pingback: order glimepiride 2mg

 50. Pingback: spironolactone united states

 51. Pingback: pioglitazone 30 mg for sale

 52. Pingback: where to buy escitalopram

 53. Pingback: furosemide otc

 54. Pingback: tadalafil united states

 55. Pingback: where to buy sildenafil

 56. Pingback: zyprexa cost

 57. Pingback: best generic viagra

 58. Pingback: zovirax no prescription

 59. Pingback: company website

 60. Pingback: how to buy zanaflex

 61. Pingback: voltaren 50 mg prices

 62. Pingback: where can i buy verapamil 40mg

 63. Pingback: valtrex australia

 64. Pingback: tricor 200 mg without a doctor prescription

 65. Pingback: how to buy thorazine

 66. Pingback: tenormin 25mg price

 67. Pingback: spiriva 9mcg without prescription

 68. Pingback: skelaxin without a prescription

 69. Pingback: buy singulair

 70. Pingback: order seroquel 50mg

 71. Pingback: cheapest rogaine 5%

 72. Pingback: robaxin 500 mg pills

 73. Pingback: revatio 20mg price

 74. Pingback: remeron prices

 75. Pingback: pyridium 200 mg tablets

 76. Pingback: cheap generic viagra online

 77. Pingback: protonix united kingdom

 78. Pingback: cost of proscar

 79. Pingback: procardia 30 mg no prescription

 80. Pingback: prilosec otc

 81. Pingback: prevacid 15 mg uk

 82. Pingback: prednisolone 20mg pharmacy

 83. Pingback: nortriptyline pharmacy

 84. Pingback: viagra canada

 85. Pingback: order mestinon

 86. Pingback: meclizine uk

 87. Pingback: cheapest macrobid 50mg

 88. Pingback: luvox 50 mg over the counter

 89. Pingback: cheapest lopressor 100mg

 90. Pingback: lopid 300 mg over the counter

 91. Pingback: imuran 50 mg generic

 92. Pingback: imodium 2 mg uk

 93. Pingback: imitrex purchase

 94. Pingback: imdur generic

 95. Pingback: hyzaar coupon

 96. Pingback: geodon online

 97. Pingback: flonase nasal spray 50mcg purchase

 98. Pingback: how to purchase etodolac 300mg

 99. Pingback: erythromycin 250mg tablet

 100. Pingback: elavil coupon

 101. Pingback: diltiazem 30mg australia

 102. Pingback: Generic viagra us

 103. Pingback: differin online

 104. Pingback: diamox nz

 105. Pingback: depakote 125 mg australia

 106. Pingback: cymbalta australia

 107. Pingback: cozaar medication

 108. Pingback: viagra sildenafil online

 109. Pingback: coumadin no prescription

 110. Pingback: combivent 50/20mcg online pharmacy

 111. Pingback: Lowest price for viagra

 112. Pingback: cost of symbicort inhaler

 113. Pingback: colchicine 0,5 mg otc

 114. Pingback: clozaril 50 mg cost

 115. Pingback: Buy viagra now

 116. Pingback: best college essay writing service

 117. Pingback: online essay writers

 118. Pingback: type writer paper

 119. Pingback: the best essay writing service

 120. Pingback: essay writing service cheap

 121. Pingback: law essay writing service uk

 122. Pingback: cbd cannabis

 123. Pingback: cbd oil for anxiety in children

 124. Pingback: vg cbd oil

 125. Pingback: cbd hemp oil benefits

 126. Pingback: cbd oil for arthritis pain relief

 127. Pingback: strongest cbd oil for sale

 128. Pingback: bad credit loans houston

 129. Pingback: advance quick loans online

 130. Pingback: installment loans raleigh nc

 131. Pingback: payday loans greenville sc

 132. Pingback: no faxing personal loans

 133. Pingback: Viagra mail order

 134. Pingback: pfizer savings card

 135. Pingback: nj car insurance

 136. Pingback: best car insurance quotes for young drivers

 137. Pingback: cheap car insurance quotes in michigan

 138. Pingback: cheap insurance car

 139. Pingback: real online casino

 140. Pingback: online casino real money us

 141. Pingback: empire casino online

 142. Pingback: online casino real money usa

 143. Pingback: online casinos for usa players

 144. Pingback: casino world

 145. Pingback: claritin cost

 146. Pingback: cipro united kingdom

 147. Pingback: cheap viagra paypal

 148. Pingback: cialis soft tabs no prescription

 149. Pingback: viagra on ebay

 150. Pingback: cost of cialis without insurance

 151. Pingback: viagra replacements

 152. Pingback: cialis for sale

 153. Pingback: viagra without doctor prescription

 154. Pingback: canadian viagra

 155. Pingback: tadalafil dosage

 156. Pingback: viagra sildenafil

 157. Pingback: slot machine games

 158. Pingback: casino game

 159. Pingback: cialis buy cialis online

 160. Pingback: cialis buy online

 161. Pingback: tadalafil 20 mg

 162. Pingback: generic cialis reviews

 163. Pingback: generic viagra online

 164. Pingback: natural viagra

 165. Pingback: generic viagra reviews

 166. Pingback: casino slots

 167. Pingback: real online casino

 168. Pingback: real online casino

 169. Pingback: online slots real money

 170. Pingback: canadian pharmacy viagra

 171. Pingback: online casinos usa players accepted

 172. Pingback: cialis buy

 173. Pingback: cialis generic

 174. Pingback: cialis 5 mg

 175. Pingback: betfair casino online

 176. Pingback: generic cialis

 177. Pingback: online casino gambling in the united states

 178. Pingback: cialis 20

 179. Pingback: red dog casino

 180. Pingback: gambling casino online

 181. Pingback: cialis buy

 182. Pingback: viagra cost

 183. Pingback: personal loans

 184. Pingback: cash advance

 185. Pingback: instant loans

 186. Pingback: cialis pill

 187. Pingback: best online casino usa

 188. Pingback: online casino real money usa

 189. Pingback: sildenafil citrate

 190. Pingback: online casino usa

 191. Pingback: online slots real money

 192. Pingback: levitra pill

 193. Pingback: levitra canada

 194. Pingback: levitra

 195. Pingback: cialis generic

 196. Pingback: canadian online pharmacy

 197. Pingback: ed pills that really work

 198. Pingback: best erectile dysfunction pills

 199. Pingback: best erection pills

 200. Pingback: viagra 100mg

 201. Pingback: viagra for sale

 202. Pingback: viagra 50mg

 203. Pingback: printable cialis coupon

 204. Pingback: where to buy cialis

 205. Pingback: cialis for sale

 206. Pingback: Best price for viagra

 207. Pingback: Discount viagra without prescription

 208. Pingback: cialis from india

 209. Pingback: cialis cost

 210. Pingback: cialis daily cost

 211. Pingback: how to get cialis

 212. Pingback: viagra profesional

Pridaj komentár