Poriadok pre súťaž Krása a výkon

adminAktuality106 Comments

Poriadok pre súťaž Krása a výkon

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 

1. Tento poriadok upravuje podmienky súťaže „Krása a výkon“ (ďalej len „súťaž“) tak, aby akcia konaná pod patronátom Slovenskej kynologickej jednoty na území Slovenskej republiky mala jednotný a dôstojný ráz.

2. Súťaž organizuje Racing Hounds Slovakia v spolupráci so Slovenským Klubom Chovateľov Chrtov spravidla raz ročne.

3. Súťaž organizovaná súkromnými osobami a inými kynologickými a nekynologickými organizáciami nebude DK SKJ schválená.

4. Kategóriou na účely tohto poriadku rozumieme výlučne:

a) výstavu uvedenú v kalendári SKCHCH pre daný kalendárny rok,

b) skúšku z výkonu, ktorou rozumieme coursing alebo dostih uvedený v kalendári RHS pre daný kalendárny rok.

5. Súťaž slúži najmä na komplexné zhodnotenie výsledku chovu psov jednotlivých plemien, a tým prispieva k povzbudeniu záujmu o chov a držbu psa.

 

 

Čl. II

Kategórie súťaže

1. Súťaž pozostáva z kategórií definovaných v čl. I ods. 4 písm. a) a b) tohto poriadku v pomere jedna výstava a jedna skúška z výkonu (coursing alebo dostih).

2. Súťaž môže byť aj kombinovaná, tzn. môže pozostávať z kategórií definovaných v čl. I ods. 4 písm. a) a b) tohto poriadku, a to v rozsahu jedna výstava, jeden coursing a jeden dostih.

3. Termíny kategórií, z ktorých bude súťaž pozostávať sa dohodnú medzi RHS a SKCHCH do 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roku.

4. Za prípravu, zabezpečenie a priebeh výstavy zodpovedná výlučne jej usporiadateľ, ktorým je SKCHCH, pričom sa riadi výstavným poriadkom.

5. Za prípravu, zabezpečenie, priebeh coursingu a dostihu zodpovedá výlučne jej usporiadateľ, ktorým je RHS, pričom sa riadi dostihovým a coursingovým poriadkom.

6. Termíny kategórií v rámci súťaže budú zverejnené včas na internetovej stránke usporiadateľa.

 

 

Čl. III

Priebeh súťaže

 

1. Súťažiť sú oprávnené všetky plemená chrtov (skupina č. 10) a plemená zo skupiny č. 5 (platí len pre plemená Cirneco dell’ Etna, Faraónsky pes, Ibizský podenko, Kanársky podenko, Portugalský podenko), ktoré sa zúčastnili všetkých kategórií, z ktorých súťaž pozostáva:

a) výstava – chrt sa prihlási len do jednej triedy, a to triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, čestnej alebo víťazov,

b) skúška z výkonu – chrt sa zúčastní coursingu / dostihu.

2. Jedinec musí úspešne dokončiť všetky kategórie, z ktorých súťaž pozostáva. Za úspešne dokončenú kategóriu sa považuje:

a) výstava – získanie posudku so zadanou známkou minimálne dobrý,

b) skúška z výkonu – získanie umiestnenia. Jedinci, ktorí sú v dôsledku zranenia v prvom kole dostihu alebo coursingu na návrh veterinára vyradení, je priznané úspešné dokončenie kategórie a jedinec získa umiestnenie podľa počtu bodov získaných v prvom kole.

3. Jedincom sa za výsledky z výstavy prideľujú body nasledovne:

 

Ocenenie na výstave

KV

V1 + CAC*

V2 + R-CAC** alebo V1 bez CAC

V2

V

VD1

VD

D

Body

10

7

6

5

4

3

2

1

*v triede čestnej a víťazov sa za ocenenie V1 udeľuje 7 bodov

**v triede čestnej a víťazov sa za ocenenie V2 udeľuje 6 bodov

 

4. Jedincom sa za výsledky zo skúšky z výkonu prideľujú body nasledovne:

Na štarte:

1 pes

2 psy

3 psy

4 psy

5  psov

6  psov

7  psov

8  psov

9  psov

10  psov

Umiestnenie:

1. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

8 b

9 b

10 b

2. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

8 b

9 b

3. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

8 b

4. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

5. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

6 b

6. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

5 b

7. miesto

1 b

2 b

3 b

4 b

8. miesto

1 b

2 b

3 b

9. miesto

1 b

2 b

10. miesto

1 b

*Ak je na štarte viac ako 10 psov, psi umiestnení na 11. mieste a nižšom získajú 1 bod.

 

5. V rámci jednej kategórie musí jedinec získať minimálne 1 bod. Získané body z jednotlivých kategórií sa sčítavajú.

6. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v skúške z výkonu.

7. Pri rovnosti bodov v kombinovanej súťaži definovanej v čl. II ods. 2 rozhoduje lepšie umiestnenie v tej skúške z výkonu, ktorá bola uskutočnená v poradí druhá.

 

Čl. IV

Udelenie titulu

 

1. Víťaz pre krásu a výkon + rok získania titulu – udeľuje sa jedincovi, ktorý získal najvyšší počet bodov.

2. Pre získanie titulu musí jedinec definovaný v čl. IV ods. 1 získať minimálne 5 bodov, ináč mu titul nebude udelený.

3. Jedinec, ktorý získa za hodnotenie na výstave 0 bodov, sa o titul nemôže uchádzať.

4. Titul sa môže zapísať do rodokmeňa. Zápis vykoná usporiadateľ súťaže.

5. Titul sa udeľuje v rámci plemena zvlášť pre suky a zvlášť pre psy v prípade, ak na coursingu alebo dostihu súťažia samostatne. Ak sa v rámci plemena súťaží v tzv. mixe, udeľuje sa len jeden titul pre obe pohlavia.

6. Titul sa udeľuje aj v kategórii „šprintér“. Uvedené platí len pre whippety a talianske chrtíky.

Komentáre

106 Comments on “Poriadok pre súťaž Krása a výkon”

 1. Pingback: cozaar medication

 2. Pingback: viagra sildenafil online

 3. Pingback: coumadin no prescription

 4. Pingback: combivent 50/20mcg online pharmacy

 5. Pingback: Lowest price for viagra

 6. Pingback: cost of symbicort inhaler

 7. Pingback: colchicine 0,5 mg otc

 8. Pingback: clozaril 50 mg cost

 9. Pingback: Buy viagra now

 10. Pingback: best college essay writing service

 11. Pingback: online essay writers

 12. Pingback: type writer paper

 13. Pingback: the best essay writing service

 14. Pingback: essay writing service cheap

 15. Pingback: law essay writing service uk

 16. Pingback: cbd cannabis

 17. Pingback: cbd oil for anxiety in children

 18. Pingback: vg cbd oil

 19. Pingback: cbd hemp oil benefits

 20. Pingback: cbd oil for arthritis pain relief

 21. Pingback: strongest cbd oil for sale

 22. Pingback: bad credit loans houston

 23. Pingback: advance quick loans online

 24. Pingback: installment loans raleigh nc

 25. Pingback: payday loans greenville sc

 26. Pingback: no faxing personal loans

 27. Pingback: Viagra mail order

 28. Pingback: pfizer savings card

 29. Pingback: nj car insurance

 30. Pingback: best car insurance quotes for young drivers

 31. Pingback: cheap car insurance quotes in michigan

 32. Pingback: cheap insurance car

 33. Pingback: real online casino

 34. Pingback: online casino real money us

 35. Pingback: empire casino online

 36. Pingback: online casino real money usa

 37. Pingback: online casinos for usa players

 38. Pingback: casino world

 39. Pingback: claritin cost

 40. Pingback: cipro united kingdom

 41. Pingback: cheap viagra paypal

 42. Pingback: cialis soft tabs no prescription

 43. Pingback: viagra on ebay

 44. Pingback: cost of cialis without insurance

 45. Pingback: viagra replacements

 46. Pingback: cialis for sale

 47. Pingback: viagra without doctor prescription

 48. Pingback: canadian viagra

 49. Pingback: tadalafil dosage

 50. Pingback: viagra sildenafil

 51. Pingback: slot machine games

 52. Pingback: casino game

 53. Pingback: cialis buy cialis online

 54. Pingback: cialis buy online

 55. Pingback: tadalafil 20 mg

 56. Pingback: generic cialis reviews

 57. Pingback: generic viagra online

 58. Pingback: natural viagra

 59. Pingback: generic viagra reviews

 60. Pingback: casino slots

 61. Pingback: real online casino

 62. Pingback: real online casino

 63. Pingback: online slots real money

 64. Pingback: canadian pharmacy viagra

 65. Pingback: online casinos usa players accepted

 66. Pingback: cialis buy

 67. Pingback: cialis generic

 68. Pingback: cialis 5 mg

 69. Pingback: betfair casino online

 70. Pingback: generic cialis

 71. Pingback: online casino gambling in the united states

 72. Pingback: cialis 20

 73. Pingback: red dog casino

 74. Pingback: gambling casino online

 75. Pingback: cialis buy

 76. Pingback: viagra cost

 77. Pingback: personal loans

 78. Pingback: cash advance

 79. Pingback: instant loans

 80. Pingback: cialis pill

 81. Pingback: best online casino usa

 82. Pingback: online casino real money usa

 83. Pingback: sildenafil citrate

 84. Pingback: online casino usa

 85. Pingback: online slots real money

 86. Pingback: levitra pill

 87. Pingback: levitra canada

 88. Pingback: levitra

 89. Pingback: cialis generic

 90. Pingback: canadian online pharmacy

 91. Pingback: ed pills that really work

 92. Pingback: best erectile dysfunction pills

 93. Pingback: best erection pills

 94. Pingback: viagra 100mg

 95. Pingback: viagra for sale

 96. Pingback: viagra 50mg

 97. Pingback: printable cialis coupon

 98. Pingback: where to buy cialis

 99. Pingback: cialis for sale

 100. Pingback: Best price for viagra

 101. Pingback: Discount viagra without prescription

 102. Pingback: cialis from india

 103. Pingback: cialis cost

 104. Pingback: cialis daily cost

 105. Pingback: how to get cialis

 106. Pingback: viagra profesional

Pridaj komentár