Podmienky pre zaradenie do pracovnej triedy na FCI národných CAC výstavách

adminDCK SKJ

Pre prihlásenie psa do pracovnej triedy musí byť prihláška doložená kópiou povinného certifikátu vydaného DK SKJ, že pes splnil nasledujúce požiadavky:

1. Dôkaz o platnej dostihovej alebo coursingovej licencii.

2. Dôkaz o úspešnej účasti na najmenej štyroch podujatiach podľa FCI (dostihy, coursing) minimálne národnej úrovne.

3. Dôkaz o tom, že sa pes umiestnil najmenej dvakrát v prvej polovici súťažiacich daného podujatia.

4. V prípade coursingu musí pes získať aj najmenej 2/3 maximálneho počtu bodov, viď odsek 3.7 medzinárodného coursingového poriadku.