Poďakovanie DK SKJ účastníkom Majstrovstiev sveta v Sachsenheime

adminAktuality

Na tohtoročných Majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v Sachsenheime v dňoch 9.-10.6.2007, sa zúčastnila aj naša reprezentačná equipa. Pri rekordnej účasti 470 prihlásených psov obstáli naši reprezentanti, prihliadnuc k podmienkam dostihového športu u nás, so cťou a dôstojne reprezentovali Slovenskú republiku. Reprezentačnú equipu tvorili pani Daniela Laudani so svojou sučkou taliánskeho chrtíka BENIAMINIA Rabbed, pani Stella Holderiková so svojim psom vipetom AARON Black Arrows, pani Eugénia Novotová so svojou sučkou vipeta EMMELINE Isis Wind a vedúci reprezentácie pán Luboš Csöglei so svojim psom vipetom JACK DANIELS ze Spingbart Gou. Touto cestou im chcem poďakovať v mene Dostihovej komisie SKJ aj osobne za ochotu, strávený čas a prostriedky, ktoré vynaložili aby reprezentovali svoju vlasť. Ďakujem.

Ratmír Mozolák
predseda DK SKJ