Oznam pre majiteľov chrtov s licenciou DK SKJ

adminAktuality

Z dôvodu, že DK SKJ neobdržala od klubu NDGK požiadavku na podujatia v roku 2007, neboli mu žiadne ani schválené. Z toho dôvodu sa pri prípadnej účasti na podujatiach v Ivánke pri Nitre nemôžu vykonávať zápisy, bez nasledovných sankcií, do dostihovej knihy, licencie FCI vydanej DK SKJ. Účasť na tamojších podujatiach je možná v rámci tréningu a v prípade že si majiteľ chce nechať zapisovať časy, bude mu na požiadanie Dostihovou komisiou vydaná tréningová karta. Tiež je možné na tamojších tréningoch, za prítomnosti hlavného rozhodcu s platným preukazom SKJ, absolvovať licenčné behy potrebné pre dostihovú licenciu DK SKJ. Uvedené skutočnosti sa vzťahujú na chrtov behajúcich s licenciou FCI vystavenou DK SKJ a sú platné pre rok 2007.

Prijaté DK SKJ 9.2.2007