Oznam k Medzinárodnému coursingu CACIL v Žiline (Stráňavy) 11.10.2020

adminAktuality

Medzinárodný coursing CACIL, CACT - Žilina

 

OZNAM:

  • Medzinárodný CACIL, CACT coursing sa BUDE konať v plánovanom termíne 11.10. 2020 s povinnosťou je dodržiavať všetky aktuálne platné nariadenia Úradu verejného zdravotníctva, t.j. povinné nosenie rúšok, dodržiavanie sociálne odstupu (2 m), zákaz konzumácie nápojov a potravín, zákaz podávania rúk, dodržiavanie hygienických zásad.
  • Nové GPS súradnice:  49°09’34.0″N 18°49’15.0″E (49.159444, 18.820833). Malá zmena lokality v okolí obce Stráňavy z dôvodu Covid-19 opatrení.
  • V prípade zrušenia preteku bude štartovné vrátené v plnej výške.
  • Oznámenie o tréningu spolu s prihláškami budú vyvesené na stránke www.coursing.sk po uzávierke prihlášok na pretek.

 

NOTICE:

  • The International coursing IS NOT cancelled and WILL take place on October 11th 2020. The obligation is to comply with all currently valid regulations of the Public Health Office, i.e. the obligation to wear a face mask, to observe social distance (2 m), the prohibition of consumption of beverages and food, the prohibition of hands contact, to observe hygienic principles.
  • New GPS coordinates:49°09’34.0″N 18°49’15.0″E (49.159444, 18.820833). A small change of locality near the village of Stráňavy due to Covid-19 measures.
  • In case of cancellation of the coursing, the entry fee will be fully refunded.
  • The announcement of the training together with the entry form will be published on the website www.coursing.sk after the entry deadline for the coursing.