Nový predseda Dostihovej komisie SKJ

adminAktuality

Po uplynutí mandátu predchádzajúcemu predsedovi DK SKJ pánovi Ratmírovi Mozolákovi, sa novým predsedom stáva pán Ľuboš Csöglei. Nový predseda bol odsúhlasený na konferencii DK SKJ dňa 14.1.2009 na fukčné obdobie piatich rokov. Prajem veľa zdaru a úspechov v práci.

Ratmír Mozolák