Mikulášska cena 2013

adminAktuality

                                        PROSÍME POZORNE ČÍTAJTE PROPOZÍCIE    

Termín

14.12.2013 (sobota)

Miesto konania

Hôrky pri Žiline    GPS 49° 11' 59" S  ,  18° 41' 30" V

Uzávierka prihlášok

6.12.2013

Rozhodcovia

Ratmír Mozolák/ svorky

Miro Žikavský / nechrty

Prezentácia

od 8,00 – 8,30 svorky

od 9,00 – 9,30 nechrty

Začiatok preteku

od   9,00  svorky

od 10,30 nechrty

Obmedzenie počtu

pre svorky

15 svoriek

V prípade viacerých prihlášok svoriek, budú účastníci uprednostení podľa kritérií: 1. členstvo v RHS

             2. výsledky psov v sezóne 2013

Obmedzenie počtu

pre nechrty

do 30 psov (prijatie prihlášky nad tento počet len v prípade doplnenia kategórií)

Svorky

Tento pretek by mal simulovať reálnu poľovačku alebo skúšky tak, ako sa ešte robia v krajinách, kde sa s chrtmi naozaj poľuje. Bodovanie sa nebude riadiť žiadnym poriadkom a bude čisto subjektívne podľa uváženia rozhodcu. Bude sa hodnotiť výkon a spolupráca svorky ako celku, porovnávať sa budú behy medzi sebou.

Každá svorka beží len raz.

Kto sa môže zúčastniť: svorka musí byť zostavená z dvoch alebo troch psov, ktorí nemusia byť rovnakého plemena, ani od jedného majiteľa. Účastníci zostavujú svorky na základe vlastnej dohody a uváženia. Štartovat môžu aj psy bez licencie, avšak min. vek pre veľké plemeno je 15 mesiacov, pre malé plemeno (PLI, vipet) je 12 mesiacov. Psy môžu štartovat bez dečiek a košíkov.

Prihlasujte svoj beh (svorku) naraz mailom, je potrebné uviesť len plemeno, meno psa, vek a meno majiteľa. Vy si vyberáte partnerov do behu, RHS len zostaví poradie jednotlivých behov.

Beh je možné uznať aj ako licenčný, pokiaľ pes splní podmienky pre licenčný beh podľa poriadku FCI – takýto pes musí mať nasadenú dečku a náhubok (okrem PLI)

Nechrty

Psy budú rozdelení do týchto  kategórii:   1. veľké plemená (nad 40 cm)

                                                                   2. malé plemená  (do 40 cm)

                                                                   3. toy plemená    

preteku sa môžu zúčastniť iba psy s platnou licenciou.

(veľké, malé a toy plemená, ktoré budú zastúpené v počte 4 a viac jedincov, budú mať vlastnú kategóriu)

Poplatky svorky

5 € pes / po uzávierke 8 €

Poplatky nechrty

12 € pes / po uzávierke 20 €

Prihlášky svorky

milka@doss.sk

 

Prihlášky nechrty

Prihláška   –     Zoznam prihlásených

Ceny svorky

Rozhodca vyberie svorky, ktoré navrhne na udelenie 1.ceny.

Počet udelených 1.cien bude záležať na uvážení rozhodcu.

Zároveň budú ocenené najlepšie tri svorky. Z tohoto preteku sa nebudú robit žiadne zápisy do dostihových knižiek ani iných preukazov!!

Ceny nechrty

1.-3. miesto v kategórii + Víťaz dňa

Veterinárne podmienky

v zmysle platných predpisov SR

Vylúčenie zodpovednosti

Ani usporiadatel ani funkcionári nie sú zodpovední za zranenia, ktoré spôsobili majitelia psov, psy alebo samotní funkcionári. Rovnako tak nenesú akúkolvek zodpovednost v prípade stratených psov.

Majiteľ nie je zodpovedný za zranenia iného psa spôsobené jeho psom v priebehu dostihu alebo coursingu. Vo všetkých ostatných prípadoch preberá majiteľ za svojho psa plnú zodpovednosť.

Občerstvenie

Ak pošlete na milka@doss.sk záväznú objednávku, je možné v cene 2 € kúpiť si porciu pečenej klobásy  + čaj alebo kávu  v poľnom bufete RHS J (krčma bude otvorená až poobede)