Meranie

adminAktuality

29.3.2009 sa uskutoční meranie vipetov a PLI v Nitre