MERANIE WHIPPETOV A TALIANSKYCH CHRTÍKOV 12.9.2020

adminAktuality

 

Vážení priatelia,

oznamujeme Vám, že meranie whippetov a talianskych chrtíkov, bude prebiehať počas CACT coursingu v Galante dňa 12.9.2020!!!

Prihlasovanie na tréning je stále možné aj na na mailovej adrese: radenaslovakia@centrum.sk

Sorry. This form is no longer available.