Meranie VIPETOV a PLI – upresnenie

adminAktuality

Týmto by som chcel upozorniť majiteľov vipetov a PLI ktorý sa chcú zúčastniť merania na nasledovné :

1.meranie sa môže vykonať až po dovŕšení veku najmenej 12 mesiacov.
2.meranie pred začiatkom dostihovej / coursingovej sezóny ktorá nasleduje po dovŕšení 2 rokov veku psa.

Prosím, aby ste toto zobrali do úvahy a na meranie sa zbytočne nehlásili pokiaľ podmienka veku nie je splnená.

Luboš Csöglei, predseda DK SKJ