Meranie Vipetov a PLI

adminAktuality

Plánované meranie na výstave 6.12.2009 v Nitre sa uskutoční v čase medzi 14:00 až 15:00 hod. Stretneme sa pri kruhu v hale kde budú posudzované chrty.

Meranie je podmienkou pre vystavenie dostihovej/coursingovej licencie.
Vykonáva sa po dosiahnutí veku 12 mesiacov a pred začiatkom dostihovej/coursingovej sezóny ktorá nasleduje po dovŕšení 2 rokov veku psa.

Luboš Csöglei, predseda DK SKJ
kontakt  : 0918 767 415