MERANIE TALIANSKYCH CHRTÍKOV A VIPETOV

adminAktuality

OZNAM DCK:

MERANIE TALIANSKYCH CHRTÍKOV A VIPETOV

 
Oznamujeme majiteľom talianskych chrtíkov a vipetov, že sa dňa 09.08.2014 na Klubovej výstave chrtov v Topoľčiankach uskutoční meranie kohútikovej výšky talianskych chrtíkov a vipetov. Uzávierka prihlášok na meranie je 07.08.2014 do 20:00 hod.

Na meranie si nezabudnite priniesť tréningovú knižku a licenciu psa.

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. Za premeriavanie vipetov a talianskych chrtíkov prihlásených priamo na mieste alebo po termíne uzávierky sa uhrádza poplatok 2 eurá.

UPOZORŇUJEME NA POVINNÉ TZV. DRUHÉ PREMERANIE VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA PRED ZAČIATKOM DOSTIHOVEJ / COURSINGOVEJ SEZÓNY, KTORÁ NASLEDUJE PO DOVŔŠENÍ 2 ROKOV VEKU PSA, KTORÉ MUSÍ BYŤ RIADNE ZAPÍSANÉ V LICENCII PSA. V OPAČNOM PRÍPADE JE LICENCIA NEPLATNÁ A DCK SKJ MÁ PRÁVO TAKÚTO LICENCIU STIAHNUŤ.

 PRIHLÁŠKA

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

dck@skj.sk

vybavuje: Ing. Slavomíra Božiková