MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA NA DRÁHE 2014 – CACIL, CACT

adminAktuality

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA NA DRÁHE 2014 – CACIL, CACT
INTERNATIONAL SLOVAK RACING CHAMPIONSHIP 2014 – CACIL, CACT

Termín/Date: 3.5. 2014
Uzávierka/Entry deadline: 29.4.2014

 

Sample Image

 

3.05.2013

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA NA DRÁHE 2014 – CACIL, CACT

INTERNATIONAL SLOVAK RACING CHAMPIONSHIP 2014 – CACIL, CACT

Rábapatona – HU

Propozície

Proposition

Rendszabály

Prihláška

Entry Form

Bejelentés

Zoznam

Registry

Névsor

 Mapa

Sample Image

 Map