ME v coursingu 2009

adminAktuality

Oznamujem všetkým záujemcom o účasť na coursingových Majstrovstvách Európy 2009, že na Dostihovú komisiu SKJ prišlo oficiálne vypísanie podujatia. Majitelia chrtov, ktorí sa chcú zúčastniť tohto podujatia, musia zaslať do 31.05. 2009 záväznú písomnú prihlášku na adresu predsedu DK SKJ (Luboš Csöglei, Žitná 10, 83106 Bratislava) spolu s kópiou preukazu o pôvode psa, dostihovej knihy (posledné dve podujatia bez diskvalifikácie), potvrdenie o členstve v klube a tiež poplatok za štart 25.-€ za každého psa. Záujemcovia o získanie titulu CACIL musia k prihláške doložiť doklad o výstavnom výsledku v zmysle bodu 5.5 podľa Medzinárodného dostihového poriadku.  Výber reprezentantov vykoná DK a prostredníctvom SKJ nominuje equipu a jej vedúceho. Majitelia psov budú o výsledku informovaní.
Kempingové miesto je potreba rezervovať 30 dní vopred.

Propozície v nemeckom jazyku