Majstrovstvá Slovenska pre nechrty 2011 – coursing

adminAktuality

Termín: 22.10.2011
Miesto konania: Závodisko Bratislava Petržalka, Starohájska ul.
Uzávierka prihlášok: 15.10.2011

Pretek pre plemená ktoré nepatria medzi vybratné plemená V. skupiny FCI(pharaoh hound, podenco ibicenco, cirneco, podenco canario a do X.skupiny FCI. Zúčastníť sa môžu aj psy bez PP a krížence.

Podmienky účasti: platná coursingová licencia
Posudzovanie v súlade s FCI poriadkom pre dostihy a coursing, behá sa na dve kolá.
Prihlášky: online na www.coursing.sk

Plemeno bude mať svoju vlastnú kategóriu len v prípade účasti min. 4 jedincov plemena. Ináč budú všetky psy rozdelené do dvoch kategórií – Large a Mini.

Poplatky: 15 EUR/ pes, prihláška po uzávierke 30 EUR/pes, 2. a ďalší pes jedného majiteľa 10 EUR

Ceny: 1.- 3. miesto, pre psa na prvom mieste v kategórii – titul Majster Slovenska

Príjem psov do pretekov: 11,30 – 11,45
Začiatok pretekov: 12,00

Náhubky: Povinné pre všetky plemená okrem IX.skupiny FCI(nutné náhubky pre plemená pudel veľký a stredný)

Veterinárne podmienky / Veterinary conditions: platný očkovací preukaz, očkovanie proti besnote nie staršie ako 12 mesiacov.

Vylúčenie zodpovenosti (1.11 Medzinárodného poriadku pre dostihy a coursing FCI)
Ani usporiadateľ ani funkcionári nie sú zodpovední za zranenia, ktoréspôsobili majitelia psov, psi alebo samotní funkcionári. Rovnako tak nenesú akúkoľvek zodpovednosť v prípade stratených psov. Majiteľ nie je zodpovedný za zranenia iného psa spôsobené jeho psom v priebehu dostihu alebo coursingu. Vo všetkých ostatných prípadoch preberá majiteľ za svojho psa plnú zodpovednosť

PrihláškaZoznam prihlásených