Letná cena 2016 – nechrty, Stráňavy – 17.7.2016

adminAktuality

letna cena 2016

Pretek zaradený do: Športový víťaz RHS 2016

Usporiadateľ Racing Hounds Slovakia (ďalej len RHS), www.coursing.sk
Vedúci podujatia
Alena Palárcová
Kontaktná osoba Milka Petrovská, milka@doss.sk, 00421903568866
Druh pretekov Coursing podľa pravidiel RHS
Miesto pretekov Stráňavy pri Žiline (smer Žilina – Martin)

Súradnice: 49°09’42.2″N 18°49’21.1″E

Rozdelenie kategórií
  1. Toy plemená mix (do 30cm)
  2. Malé plemená mix (31- 40cm)
  3. Stredné plemená mix (41-55cm)
  4. Veľké plemená (56-70cm)
  5. Maxi plemená (nad 71cm)
  6. Krížence chrtov

Všetky plemená, ktoré budú zastúpené v počte 4 a viac jedincov, budú mať vlastnú kategóriu

V prípade, že bude v kategórii prihlásených v oboch pohlaviach minimálne 6 jedincov, vytvorí sa samostatná kategória pre každé pohlavie. Páry do behov budú losované spoločne

Uzávierka prihlášok 10.07.2016 o 23:59 hod.

Propozície v slovenskom jazyku

Prihlásení:

 Meno psa/Name of dog Plemeno/Breed Kategória/Category Meno Priezvisko Mesto Zem

No entries match your request.

 Meno psa/Name of dog Plemeno/Breed Kategória/Category Meno Priezvisko Mesto Zem