Jesenná cena 2011 – klubový pretek pre chrtie svorky

adminAktuality

Termín: 22.10.2011
Miesto konania: Závodisko Bratislava Petržalka, Starohájska ul.
Uzávierka prihlášok: 15.10.2011, pretek je len pre 10 svoriek! V prípade prihlášok viacerých svoriek budú účastníci uprednostnení podľa kritéria:
1) členstvo v RHS
2) výsledky psov na pretekoch RHS v sezóne 2011

Tento pretek by mal simulovať reálnu poľovačku, alebo skúšky tak, ako sa ešte robia v krajinách, kde sa s chrtmi naozaj poľuje. Bodovanie sa nebude riadiť nijakým poriadkom a bude čisto subjektívne podľa uváženia rozhodcov. Bude sa hodnotiť výkon a spolupráca svorky ako celku, porovnávať sa budú behy medzi sebou.
Najdôležitejšie je prísť aj odísť s dobrou náladou!

Kto sa môže zúčastniť: Svorka musí byť zostavená z dvoch alebo troch psov, ktorí nemusia byť rovnakého plemena, ani od jedného majiteľa. Účastníci zostavujú svorky na základe vlastnej dohody a uváženia. Štartovať môžu aj psy bez licencie, avšak min. vek pre veľké plemeno je 15 mesiacov, pre malé plemeno(PLI, vipet) je 12 mesiacov. Každá svorka beží len raz. Náhubky sú povinné(neplatí pre plemeno PLI), psi môžu štartovať bez dečiek.

Prihlášky: e-mailom na dasa@coursing.sk
Prosím prihlasujte svoj beh(svorku) naraz, je potrebné uviesť len plemeno. meno psa, vek a meno majiteľa. Vy si vyberáte partnerov do behu, RHS len zostaví poradie jednotlivých behov.

Beh je možné uznať aj ako licenčný, pokiaľ pes splní podmienky pre licenčný beh podľa poriadku FCI – takýto pes musí mať nasadenú dečku a náhubok(okrem PLI)

Poplatky: 10 EUR/ svorka, prihláška po uzávierke 20 EUR/svorka

Ceny: Rozhodca vyberie svorky, ktoré navrhne na udelenie I. ceny. Počet udelených I. cien bude záležať na uvážení rozhodcu. Zároveň budú ocenené najlepšie tri svorky na umiestnenie v poradí 1. – 3. miesto. Z tohto preteku sa nebudú robiť žiadne zápisy do dostihových knižiek ani iných preukazov!!

Príjem psov do pretekov: 12, 45 – 13,00
Začiatok pretekov: 13,30

Veterinárne podmienky / Veterinary conditions: platný očkovací preukaz,očkovanie proti besnote nie staršie ako 12 mesiacov.

Vylúčenie zodpovenosti
Ani usporiadateľ ani funkcionári nie sú zodpovední za zranenia, ktoré spôsobili majitelia psov, psi alebo samotní funkcionári. Rovnako tak nenesú akúkoľvek zodpovednosť v prípade stratených psov. Majiteľ nie je zodpovedný za zranenia iného psa spôsobené jeho psom v priebehu dostihu alebo coursingu. Vo všetkých ostatných prípadoch preberá majiteľ za svojho psa plnú zodpovednosť.