INFORMÁCIE O PLATENÍ ČLENSKÉHO PRE ROK 2008

adminAktuality

Číslo účtu: 1432530851/0200  VÚB Bratislava Centrum
Platba od 1.5.2008 a noví členovia – členské 600 Sk.

Upozornenie: členské je splatné vždy za kalendárny rok, členské zaplatené v ktoromkoľvek mesiaci roku 2008 sa vzťahuje na kalendárny rok 2008. Pre nových členov – prihlášku do klubu nájdete v sekcii "Klub".