Grand Prix 2015 ZRUŠENÝ – CANCELED

adminAktuality

shutterstock_96199373

Milí priatelia coursingu,
je nám to veľmi ľúto, ale po zvážení všetkých okolností sme sa rozhodli coursingový pretek Grand Prix Senica 2015 ZRUŠIŤ z dôvodu očakávaných vysokých teplôt, ktoré by mohli ohroziť zdravie psov. Zároveň sa Vám ospravedlňujeme za prípadné komplikácie. Veríme, že sa spoločne stretneme už na najbližšom preteku „Čičmianske Srdce“, ktorý sa uskutoční 5. a 6. septembra 2015 v Čičmanoch.

Dear coursing friends,
We are very sorry, but after a careful consideration of all circumstances, we have decided to CANCEL the coursing race Grand Prix Senica 2015 due to expected high temperatures, which could result in serious health damage to the participating dogs. Please, accept our apologies for possible inconveniences. We hope to see you at our next race „Cicmany Heart“, which will take place on September 5th and 6th 2015 in Cicmany.

Liebe Coursing Freunde,
Es tut uns sehr Leid, aber nach einer gründlichen Überlegung haben wir uns entschieden, dass wir den Coursingrennen Grand Prix Senica 2015 ABBRECHEN werden aus Gründen von erwarteten hohen Temperaturen, welche die Gesundheit von Hunden gefährden könnten. Wir entschuldigen uns für mögliche Schwierigkeiten. Wir hoffen, dass wir uns schon bald am unseren nächsten Rennen „Cicmany Hertz“ treffen werden, der am 5. und 6. September in Cicmany stadtfindet.