FCI MAJSTROVSTVÁ SVETA 2014 – DOSTIHY

adminAktuality

OZNAM DCK:

 

FCI MAJSTROVSTVÁ SVETA 2014 – DOSTIHY

  dňoch 6. – 7. septembra 2014 sa vo fínskom Tampere uskutočnia tohtoročné Majstrovstvá sveta v dostihoch chrtov. Prosíme záujemcov, aby vyplnenú prihlášku spolu s kópiou dostihovej knihy a kópiou preukazu o pôvode psa zasielali na adresu: dck@skj.sk najneskôr do 23.07.2014.
 

Štartovné za jedného psa je 25 eur, ktoré musí záujemca uhradiť do 23.07.2014 na účet:

IBAN:    SK8809000000000260052800

BIC:       GIBASKBX

Banka: Slovenská sporiteľňa a. s.

Suma:  25 €

Variabilný symbol: číslo licencie Vášho psa

Do poznámky uviesť: meno psa
 

UPOZORNENIE: Bez úhrady štartovného do 23.07.2014 nebude pes zaradený do slovenskej equipy.
 

Každý navrhnutý chrt musí pred dátumom 23.07.2014 prejsť dvoma pretekmi bez diskvalifikácie. Pokiaľ bude chrt diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi dátumom 23.07.2014 a dátumom konania majstrovstiev, jeho účasť je vylúčená.

 Propozície                  Prihláška