Exhibície

adminAktuality

16.7.2006 o 14:15 sa uskutočnia exhibície vipetov a o 14.55 barsoiov na Dostihovej dráhe v Petržalke.