Dostihový víťaz SR za rok 2013

adminDCK SKJ

Súťaž organizovaná Dostihovou komisiou v spolupráci z klubom RHS. Uzávierka posielania podkladov do súťaže DV je do 31.1.2014.
Všetci ktorých pes zabehol aspoň 4 dostihy pošlite prosím výpis dostihov a kópiu dostihovej knihy na moju adresu : lubos.csoglei@gmail.com alebo poštou : Ľuboš Csöglei, Žitná 10, 83106 Bratislava.
Pravidlá bodovania súťaže sú uverejnené na stránke www.coursing.sk v časti DK SKJ

Luboš Csöglei
Predseda DK SKJ