Dostihový víťaz SR 2014

adminDCK SKJ

Oznam DCK

DCK žiada všetkých záujemcov o súťaž Dostihový víťaz SR 2014, aby zaslali výsledky dostihov na DCK SKJ najneskôr do 30.11.2014.
 
Viac informácií + tlačivo na www.dck.crew.sk