Dostihový víťaz SR 2010 – podklady

adminAktuality

Kto má záujem zúčastniť sa súťaže o Dostihového víťaza za rok 2010 a ešte neposlal výsledky svojho psíka má ešte poslednú šancu urobiť tak do 15.3.2011.
Na základe doteraz platného systému si musí každý uchádzač o titul DV sám spracovať svoje dostihové výsledky. Tieto musia byť zdokladované fotokópiou dostihovej knihy s výsledkami, kam mu ich zapísal príslušný klub kde dostih absolvoval.
Spracované výsledky musia byť odoslané na preverenie a ďalšie spracovanie predsedovi DK: Luboš Csöglei, Žitná ul. 10, 83106 Bratislava 36, mobil: 0918767415, e-mail: lubos.csoglei@gmail.com 

Luboš Csöglei
predseda DK SKJ